Razstave

Nika Rupnik

Nika Rupnik, Brez naslova / Untitled, 2013
Nika Rupnik, Brez naslova / Untitled, 2013

Cityjet

Otvoritev: 5. junij ob 20. uri

5. 6.–30. 6. 2014

Kiosk, Kino Šiška, Ljubjana

KJE: Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Kiosk zaključuje letošnjo izvedbo cikla mladih ustvarjalcev, preko katerega se z aktualnimi deli predstavljajo avtorji mlajše generacije. Akademska slikarka Nika Rupnik v svojih site-specific inštalacijah raziskuje preseke in umeščenost fotografije v celoto večmedijsko zavzetega prostora. V strukturah urejenosti, trasha in risarskih detajlov razkriva milino ter estetiko ne/dokončanosti.

Site-specific inštalacije akademske slikarke Nike Rupnik izhajajo iz avtorske fotografije in kolaža, stkejo pa se v dodanih risarskih elementih, odpadnih materialih, prosojnih folijah, lepilnem traku, zemljevidih in podobnih detajlih. Takšno umetniško delo pripoveduje o svojem nastanku, procesu obstoja in iztrganosti iz resničnega življenja. Vzpostavlja nenaravnost galerijskega prostora ter poskuša v nenavadnost prazne stene vnesti organskost in hladno domačnost rasti, prehoda in trenutka. Umeščene fotografije so izseki iz avtoričinega življenja, predvsem motivi potovanj, ki nudijo razmišljanja o aktivnem gibanju, poziciji v konkretnem prostoru in enkratnosti spominov. Vtis minljivosti, ki ne pomeni konca, temveč nenehno obračanje in prehajanje v druge forme, nadgrajujejo grobe risbe, ki učinkujejo kot zemljevidi poti in križišč, ter sence projekcij, ki označujejo izginjanje in neotipljivost izkušenj. Plastenje materialov gledalca v pogledu vodi po večmedijski strukturi ter ga spodbuja k fizičnemu iskanju razlagalnih likovnih kvalitet. A simbolnost dela se razkriva v sami hkratnosti urejenosti in kaosa, dokončanosti umetnine in razgradnji prostora, v gledalčevem gibanju in statičnosti razstavnega eksponata. Je stičišče odtujenega s človeškim, doživetega s pozabljenim, materialnega s fotografskim.

Lara Plavčak

www.kinosiska.si