Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

NOVA F: Odprta je prva razstava festivalaNOVA F: First exhibition of the festival is opened

 
 
 

Tanja Verlak, Photograph # 25 (iz serije Na želje drugega računaj po sebi II), 2009

Svet tam zunaj

16. maj – 21. julij 2012

Fotogalerija Stolp Maribor

Tanja Verlak / Peter Koštrun / Matjaž Wenzel

Svet tam zunaj je druga od treh postavitev v okviru predstavljanja novih dosežkov na področju fotografije v Sloveniji, ki že od leta 1977 poteka pod naslovom Nova F, tendence v slovenski fotografiji.

Razstava je namenjena pregledu dogajanja v slovenski fotografiji, zato avtorji niso izbrani glede na temo, tehniko ali umetniški pristop, temveč predvsem po kvalitativnih kriterijih, ki prikazujejo različne konceptualne modele.

Tanji Verlak, Petru Koštrunu in Matjažu Wenzlu lahko pripišemo značilnost izražanja s pomočjo dokumentiranja zunanjega prostora ter preko tega interpretirajo intimno doživljanje realnega.

www.galerijastolp.si

Tanja Verlak, Photograph # 25 (iz serije Na želje drugega računaj po sebi II), 2009

The World Outside

16 May – 21 July 2012

Fotogalerija Stolp Maribor

Tanja Verlak / Peter Koštrun / Matjaž Wenzel

The World Outside is the second of three exhibitions created as part of a project called Nova F: Tendencies in Slovene Photography; featuring new achievements in the field of photography in Slovenia since 1975.

The exhibition gives an outline of events in the field of photography in Slovenia and the chosen photographers were not selected according to theme, style or artistic approach but through the single criteria of quality, and therefore demonstrate various conceptual models.

The second unit features Tanja Verlak, Peter Koštrun and Matjaž Wenzel whose work can be characterized as a documentation of the outside world, then further employed for the interpretation of the intimate experience of the real world.

www.galerijastolp.si