16. maj – 21. julij 2012

16. maj – 21. julij 2012

NOVA F: Tendence v slovenski fotografiji

16. maj – 21. julij 2012

Peter Koštrun, Vran, iz serije Zadnji čas, 2011

Svet tam zunaj

16. maj – 21. julij 2012

Fotogalerija Stolp Maribor

Tanja Verlak / Matjaž Wenzel / Peter Koštrun

Razstava Nova F: Tendence v slovenski fotografiji predstavlja najnovejše domače dosežke na tem področju. Izbrani umetniki s svojim delom izstopajo po formalni in konceptualni plati. Njihovi dosežki namreč predstavljajo širok obseg umetniškega delovanja in kažejo na kontinuiteto v kvaliteti. V ta namen bodo predstavljene tri razstave s po tremi avtorji in avtorskimi tandemi, med katerimi se produkcija z nasovom ‘Svet tam zumaj’ posveča predvsem raziskovanju zunanjega prostora in intimnemu doživljanju stvarnosti.

Zgodovine fotografije se večinoma začenjajo pri izumljanju kemikalij, ki zaradi svetlobe temnijo, bledijo ali kako drugače fizično reagirajo. Interes tega izumljanja pa vedno povezujejo z upodabljanjem vidne resničnosti, kakor jo je mogoče opazovati v temni sobi na steni nasproti luknjice. Fox Talbot je kot eden od izumiteljev izdeloval podobe tudi brez kamere, vendar je bil njegov namen v enaki meri kot pri drugih objektivno preslikavanje opazovanega sveta. Nazadnje je kamera le postala orodje za prisvajanje stvari in nadzor, v družbi pa so podobe iz nje zavzele položaj pripovedovalca zgodb iz časovno-prostorskih daljav. Z zavedanjem, da je vsako stojišče in vsak pogled subjektiven, so fotografi in umetniki pridobili nove možnosti izražanja. Sveta, ki ga je moč opazovati skozi odprtino v kameri, ne uporabljajo več zgolj kot reprezentacijo prizora, temveč predvsem za upodabljanje lastnih misli, čustev in občutij.

Svet tam zunaj je druga od treh postavitev v okviru predstavljanja novih dosežkov na področju fotografije v Sloveniji, ki že od leta 1977 poteka pod naslovom Nova F, tendence v slovenski fotografiji. Razstava je namenjena pregledu dogajanja v slovenski fotografiji, zato avtorji niso izbrani glede na temo, tehniko ali umetniški pristop, temveč predvsem po kvalitativnih kriterijih, ki prikazujejo različne konceptualne modele. Kljub temu da se dela v sodobni umetnosti izmikajo jasnim slogovnim oznakam, saj umetniki večinoma prepletajo različne tematike in pristope, je izbranim avtorjem vseeno mogoče vsaj približno določiti težišče raziskovanja. Pri letošnji ediciji sodeluje 9 umetnikov, ki so – na podlagi treh različnih pristopov k izražanju s fotografskim medijem – razporejeni v 3 samostojne enote. V prvi Bojan Radovič, Aleksandra Vajd & Hynek Alt in Andraž Beguš postavljajo v prvi plan teorijo fotografije, pogleda in vida ter pomena pojava fotografije kot medijske in umetniške podobe. V drugi bodo Tanja Verlak, Peter Koštrun in Matjaž Wenzel, ki jim lahko pripišemo značilnost, da se izražajo s pomočjo dokumentiranja zunanjega prostora ter preko tega interpretirajo intimno doživljanje realnega. Tomaža Tomažina, Tilna Žbono in Žigo Piliha pa v tretji druži pristop k fotografiji na konstruktivističen način s svobodo manipulacije, kar njihova dela pripelje na rob fotografskosti.

(Vasja Nagy)

www.galerijastolp.si