Igor Bijuklič – Na rezilu horizonta

21.10. – 11.11. 2008; KUD France Prešeren

The series of photos “On the blade of horizon” is the result of the author’s coincidental experience from roaming, travelling and flaneur strolls and his contact and confrontations with more or less familiar locations and places. A fascination over open spaces, vacuum, strong contrasts, reflecting surfaces and straight lines led the author to certain places. As he developed a permanent relationship with those places that got him to return constantly, and at the same time, perceive the place and its happening once again. The author chased rare and selected moments; weather occurrences or some other strange parts of the day that from different reasons could open up some kind of a crack where familiar surroundings turned to extraordinary and non-recurring. A play of absence and presence of human figures in the photos are a central line of a personal or maybe even intimate confession, thus the author’s role and his desire not to stay only a secret observer but also to participate in the happening. From the placement of human figures in the room (very often only a barely noticeable silhouette can be seen) we can see the author’s relation or momentary disposition towards them. In almost all the photos and all the themes, we can see the elements of intentional and sincere experiment that creates illusion and imaginary figures with a visible subjection to projecting the mood in the room before the lenses as consistently as possible.

Ciklus fotografij je rezultat naključnega izkustva iz popotovanj, kot posledica presežkov prostega časa in dolgočasja in od tod izhajajočega avtorjevega soočenja in kontakta z bolj ali manj poznanimi relacijami in okoljem. Fascinacija nad odprtimi prostori, praznino, močnimi kontrasti, odbojnimi ploskvami, ravnimi linijami je vodila in pritegovala avtorja k določenim točkam, s katerimi je vzpostavljal trajne odnose, ki so napeljevali k večkratnem vračanju in vsakokratnem ponovnem zaznavanju prostora in gibanja v njem. Avtor je zasledoval redke in izbrane trenutke, ki zaradi raznoterih vzrokov, od vremenskih neugodnosti do neobičajnih delov dneva, odpirajo nekakšne razpoke, kjer se nam namesto očem vajenega okolja odstira trenutek izrednosti in neponovljivosti. Igra odsotnosti in prisotnosti človeških figur je nekakšna osrednja linija osebne, morda intimne izpovedi, torej drža avtorja, ki ni hotel ostati zgolj prikriti opazovalec, temveč izraz njegove želje, da bi aktivno posegel v dogajanje. Osebe in njihova umeščenost v prostoru, kjer mnogokrat od njih ostane zgolj slabo zaznavna silhueta, je osrednji stavek, ki razlaga in nakazuje na odnos ali trenutno razpoloženje, ki ga ima avtor z njimi. V končni instanci lahko motivom večine fotografij pripišemo prvine namernega in odkritega poizkusa ustvarjanja utvar ali fantazijskih podob, ki se podrejajo intenci po čim bolj doslednem projiciranju razpoloženja tistega, kar se nahaja za objektivom v prostor pred fotografsko lečo.