NoviceNews

G.R.A.M., Paparazzi (Dennis Hopper & Jack Nicholson), 1997

G.R.A.M., Paparazzi (Dennis Hopper & Jack Nicholson), 1997

Odpira se festival Fotonični trenutki Opening of Photonic Moments 2014

Fotonični trenutki 2014: otvoritev v petek, 30. maja Photonic Moments 2014 opens on Friday, 30 May

G.R.A.M., Paparazzi (Dennis Hopper & Jack Nicholson), 1997

G.R.A.M., Paparazzi (Dennis Hopper & Jack Nicholson), 1997

 

[lang_si]FOTONIČNI TRENUTKI – MESEC FOTOGRAFIJE 2014

petek, 30. maj ob 20. uri

Muzejska ploščad, Metelkova
Galerija Kult 3000 & Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

30. maja se začenja sedmi festival sodobne fotografije FOTONIČNI TRENUTKI – MESEC FOTOGRAFIJE 2014, v sklopu katerega bo v Ljubljani potekala vrsta fotografskih razstav, projekcij, predavanj, pogovorov in druženj.Otvoritev festivala se bo zgodila v petek, 30. maja od 20. ure naprej na muzejski ploščadi v Ljubljani z razstavami Zipped Worlds: Fotografija v javnem prostoru v Galeriji Kult 3000, Zgodba o Balkanu v Slovenskem etnografskem muzeju in Sinergija Sarajeva v Kavarni SEM, ter DJ programom.

Še pred uradno otvoritvijo vabljeni na odprtje razstave kolektiva G.R.A.M.:

petek, 30. maj ob 18. uri

Photon – Center za sodobno fotografijo
(Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana)

Osrednja tema letošnjega festivala je ‘fotografija v javnem prostoru’, zato izpostavljamo zlasti tiste fotografske in umetniške prakse, ki v svoji substanci odražajo tesno povezanost z različnimi fenomeni javnega prostora oziroma javne sfere.

Več o razstavah:

Zipped Worlds
Zipped Worlds je projekt dveh partnerjev, Centra za sodobno fotografijo Photon in Trieste Contemporanea, skozi katerega kuratorska skupina (Giuliana Carbi, Susanne Gamauf, Brigitte Konyen in Dejan Sluga) raziskuje nove koncepte javnega in privatnega kot so posredovani skozi aktualno rabo fotografskih podob. V projektu sodeluje 15 avtorjev in avtorskih skupin iz različnih evropskih držav, medtem ko pričujoča razstava predstavlja zgolj del celostne selekcije.

Zgodba o Balkanu
Projekt Zgodba o Balkanu želi spodbuditi javno razpravo o skupni zgodovini Balkana ter prispevati k ohranitvi in javni dostopnosti kulturne dediščine te regije. Najnovejše raziskave so pokazale, da je osmanska kulturna dediščina na Balkanu močno ogrožena, saj je že preko 98 odstotkov zgradb iz časa Osmanskega cesarstva uničenih. Po mnenju zgodovinarjev regijo še naprej zaznamujejo etnični in verski konflikti; eden izmed razlogov za to so različne razlage zgodovine.

G.R.A.M.
Avstrijski umetniški kolektiv G.R.A.M. je bil ustanovljen leta 1987. ‘Band’ zadnjih deset let ustvarja kot duo (Holler-Schuster & Behr) in deluje na različnih poljih umetniškega ustvarjanja: fotografija, film, video, performans in slikarstvo. Eden njihovih najbolj znanih opusov je Re-enactments, ki se ukvarja s popularnimi ali zelo znanimi vrstami podob, ne glede na njihov izvor (popularna kultura, množični mediji). Podobe so manipulirane, uprizorjene, navajane ali semplane.

Sinergija Sarajeva
Sinergija Sarajeva – Odsev identitete Evrope v očeh ljudi Sarajeva je kolektivno umetniško delo, ki je nastajalo na različnih lokacijah v Sarajevu v letih 2012-2014, v okviru Mednarodnega Festivala Sarajevska Zima. Projekt je bil namenjen vsem, ki so se želeli identificirati z avtoportretom in podati izjavo, s katero so izrazili svoje mnenje in vizijo o Evropi. Profesionalni samoportretni studio je inovacija Bojana Breclja in je registrirana z “odptimi pravicami uporabe (CCrights)”, pod imenom Selffishstudios.

[lang_en]PHOTONIC MOMENTS – MONTH OF PHOTOGRAPHY 2014

Friday, 30 June at 8 pm

Museum district, Metelkova
Kult3000 Gallery & Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

The 7th edition of the PHOTONIC MOMENTS – MONTH OF PHOTOGRAPHY – festival of contemporary photography opens on 30 May! The festival brings forth a series of exhibitions, screenings, lectures, discussions and gatherings.The opening of the festival will take place on Friday, 30 May from 8 pm at “museum platform” in Ljubljana with the exhibitions Zipped Worlds: Photography in Public Domain in Kult 300 Gallery, A Balkan Tale in the Slovene Ethnographic Museum Synergy of Sarajevo at SEM Café. After the official opening outdoor party and DJ programme will take place.

You are kindly invited to attend the opening of the exhibition by G.R.A.M. Collective before the official opening of the festival:

Friday, 30 May at 6 pm

Photon – Centre for Contemporary Photography
(Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana)

The main topic of this year’s festival is ‘photography in public space’, particularly highlighting those photographic and art practices whose subject matter reflects a close relationship with various phenomena relating to public spaces and the public sphere. More about the exhibitons:

Zipped Worlds
Zipped Worlds is a collaborative project by partner organisations Photon – Centre for Contemporary Photography and Trieste Contemporanea, in which a group of curators (Giuliana Carbi, Susanne Gamauf, Brigitte Konyen and Dejan Sluga) explore new concepts of public and private, as communicated through the (present) use of photographic images. The exhibition at Kult 3000 Gallery brings together a selection of works from the larger project involving 15 artists from different European countries.

A Balkan Tale
A Balkan Tale project deals with the Ottoman cultural heritage in the Balkans. The resulting group show aims to stimulate public discourse about the history of this area, to promote a sense of common history based on religious and ethnic co-existence, and to contribute to public access to and the preservation of its cultural heritage. Recent data indicates that the cultural heritage of the Ottoman Era in the Balkans is greatly threatened, as over 98% of existing Ottoman period buildings have been destroyed. Furthermore, historians have established a link between the use of history and the potential of inter-ethnic violence in the region.

G.R.A.M.
The Austrian artists collective G.R.A.M. was founded in 1987. The ‘band’ has been working for the past 10 years as a duo (Günther Holler-Schuster & Martin Behr) in various fields of artmaking: photography, film, video, performance and painting. Among their best known body of work are Paparazzi and Re-enactments which are mostly focused on famous or very popular type of images, no matter where these images come from (e.g. popular culture, mass media etc). Images from these fields are being manipulated, enacted, quoted or sampled.

Synergy of Sarajevo
Synergy of Sarajevo – Expressing European identity through the eyes of the Sarajevo people is a collective artwork created across different locations in Sarajevo between 2012 and 2014 in frames of the International Festival Sarajevo Winter. The project was aimed at anyone who wanted to identify themselves with a self-portrait and make a statement expressing their views on, and vision of Europe. The professional self-portrait studio invented by Bojan Brecelj is a registered copyright (CC) under the name of Selffishstudios.