NoviceNews

<lang_si>Peter Rauch v Delavskem domu Trbovlje, 11. junij, ob 18. uri
<lang_en>Peter Rauch solo exhibition opens in Delavski dom Trbovlje, 11 June at 6 pm

Peter Rauch v Delavskem domu Trbovlje, 11. junij, ob 18. uri Peter Rauch solo exhibition opens in Delavski dom Trbovlje, 11 June at 6 pm

Peter Rauch’s solo exhibition opening

Peter Rauch v Delavskem domu Trbovlje, 11. junij, ob 18. uri
Peter Rauch solo exhibition opens in Delavski dom Trbovlje, 11 June at 6 pm

Peter Rauch, Hug Machine, 2010

Danes se v sklopu festivala Fotonični trenutki v Delavskem domu Trbovlje zgodi otvoritev razstave ter likovna predstava:

PETER RAUCH: Objekti in dogodek

Ponedeljek, 11. junij, ob 18. uri

Nova galerija, Delavski dom Trbovlje

V fotografijah Petra Raucha je ‘nekaj’, kar se kot neprijetno darilo priplazi v gledalca, ki je ugodil želji podobe.

Ta ‘nekaj’ se lahko razkrije prav zato, ker podobe, ki jih išče in izbira fotograf, predstavljajo znano, neprivlačno ali vsakdanje, hkrati pa niso enostavne. Ničesar drugega ne izjavljajo kot to, kar so. Ta jasnost omogoča, da z natančnim opazovanjem latentnost izginja in daje mesto neprijetni slutnji. Ko jih gledamo, se v nas naseli nelagodje.

Fotograf je pripravil dogodek, na katerem sta se igrala fotografija in performans – performans fotografske produkcije. En medij se je na zanimiv način prelil v drugega in spet nazaj. Dogodek o prenosih med izraznimi načini se je v Objektih in dogodku preobrazil v podobe podob o tem, kakšen je bil dogodek. Tisto, kar je fotografu ostalo po dogodku, je postalo material za postavitev, ki jo gledate v njeni novi inkarnaciji – v fotografiji. Doživetje ne obstaja več, podobe pa so bile tolikokrat remediirane, da je njihov označenec za gledalca vprašljiv. Občutje nestabilnosti gledanega povzroči nelagodje, značilno za Rauchove fotografije.

www.dd-trbovlje.si

snabyrow.com

www.aksioma.org

Peter Rauch, Hug Machine, 2010

Today in frames of Photonic Moments festival the exhibition opening and visual performance will take place in Delavski dom Trbovlje:

PETER RAUCH: Objects and Events

Monday, 11 June at 6 pm

Nova galerija, Delavski dom Trbovlje

Peter Rauch’s photography contains “something” that – as an unpleasant gift of sorts – creeps into the viewer who complies with the wish of the image.

This “something” can be revealed precisely because the images, searched for and selected by the photographer, represent the familiar, the unattractive or the banal, while at the same time they are not undemanding. They state nothing but what they are. This clarity makes it possible for latency to gradually disappear and give way to an unpleasant sense of foreboding during observation. While looking at these images, we are gradually inhabited by unease.

The photographer prepared an event in which photography and performance were brought into play – a performance of photographic production. One medium moved into the other and out of it again in an interesting way. In Objects and the Event, the event about transfers between means of expression has been transformed into the images of images that depicted the event. What the photographer was left with after the event became the material for the staging you are observing in its new incarnation – in photography. The experience no longer exists, whereas the images have been re-mediated so many times that their signified has become dubious for the viewer. The sense of instability that pervades the viewed produces the unease that distinguishes Rauch’s photography.

www.dd-trbovlje.si

snabyrow.com

www.aksioma.org