RazstaveExhibitions

<lang_si>Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart <lang_en>Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

Branko Lenart, Hand:Work, 1976

Branko Lenart, Hand:Work, 1976

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

Otvoritev: 2. 6. ob 18.00

Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

 

Razstava je poklon leta 2014 preminulemu madžarskemu fotografu in umetniku Gáborju Kerekesu, katerega obsežni ustvarjalni opus je širši evropski javnosti še vedno dodobra nepoznan. Projekt PhotoMagic pa bo poleg njegovih stvaritev predstavil tudi izbor del iz opusov dveh sorodno usmerjenih mednarodno prepoznavnih fotografskih ustvarjalcev, Staneta Jagodiča in Branka Lenarta, katerih avtorski pristop do fotografije je podobno raziskovalen in eksperimentalen.

Gábor Kerekes (1945–2014) je bil eden najpomembnejših madžarskih in evropskih fotografov, ki so se v preteklih 30 letih udejstvovali na področju umetniške fotografije. Sprva so ga zanimali tehnični aspekti fotografije, ki so se postopoma razvili v metaforične reprezentacije odnosa med umetnostjo in znanostjo. Kerekeseva dela se na ontološki in epistemološki ravni ukvarjajo z mejami človeškega zaznavanja ter iščejo prostor v univerzumu skozi raziskovanje značilnosti človeških senzornih organov, še zlasti tistih, ki nam najbolj pomagajo pri zaznavanju okolice – oko, uho in možgani. V svojih delih je združeval tako magični kot racionalni pristop, zato ostaja inspiracija mlajšim generacijam umetnikov in strokovnjakov s področja vizualnih umetnosti.

Stane Jagodič (1943) se od sredine 60. let 20. stoletja udejstvuje na različnih področjih in kontekstih likovne umetnosti. Leta 1970 je po opravljeni diplomi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani postal eden najprodornejših umetnikov s prepoznavnim avtorskim izrazom v Jugoslaviji. V njegovem nenehno dopolnjujočem se opusu je privzemal najrazličnejše ustvarjalne koncepte in se posluževal široke palete medijev, kot so fotografija, slikarstvo, grafika, risba, perfromans, asemblaž in instalacija. Jagodič je bil soustanovitelj in gonilna sila Grupe Junij (1970–1985), široke umetniške platforme, ki je združevala številne pomembne domače in mednarodne umetnike.

Branko Lenart (1948) je eden od ustanoviteljev avantgardnega umetniškega društva “Graška šola fotografije”, skupine umetnikov, povezanih z galerijo Forum Stadtpark. V svoji kontinuirani seriji Hand:Work je privzel osnovne dadaistične principe soočanja vizualnih in besedilnih elementov, kjer tekst sprva deluje kot dopolnilni komentar fotografije, medtem ko kasneje postane njen integralni del. Lenart tako že vrsto let raziskuje naravo umetniškega dela, semantične značilnosti jezika in neposredne reference prelomnih fenomenov v zgodovini sodobne umetnosti.

(Dejan Sluga)

Razstava je odprta do 15. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Torek-nedelja: 10.00-18.00

Naslov: Metelkova ulica 2, Ljubljana

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

Opening: 2 June at 6pm

Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

 

This exhibition pays homage to Gábor Kerekes, legendary Hungarian photo artists who passed away in 2014, and whose body of work still needs to be discovered by a broader European public. At the PhotoMagic exhibition his work will be complemented by a selection of works by two other internationally renowned photo artists, Stane Jagodič and Branko Lenart, whose approaches to photography have been similarly exploratory and experimental.

Gábor Kerekes (1945-2014) was one of the most important Hungarian and European photographers of his time, having been involved with art photography for over 30 years. Initially interested in technical aspects of photography, he gradually turned to metaphorical representations of the relation between art and science. Kerekes conducted ontological and epistemological investigations through his photography, exploring the bounds of human cognition. He sought to discover our place in the universe by researching the characteristics of the human sensory organs – in particular those that help us find our bearings: the eye, the ear and the brain. Incorporating both magical and rational approaches to photography, his work remains inspirational to many artists as well art historians and experts in the field of visual arts theory.

Stane Jagodič (1943) has been active in various fields and contexts of visual art since the mid 1960s. After graduating from the Academy of Fine Arts in Ljubljana in 1970, he soon became one of the most active and important artists in Yugoslavia with his own recognisable style and artistic expression. In his constantly evolving body of work, he has developed several concepts of artistic production using different artistic media such as photography, painting, graphic art, cartoon, performance, assemblage and installation. Jagodič was co-founder and driving force of Grupa Junij (1970-1985), a broad artistic platform that included a number of prominent local and international artists.

Branko Lenart (1948) was a co-founder of the avant-garde art society Graz photo school, a group of artists associated with the gallery Forum Stadtpark. In his Hand:Work series of photographs, Lenart preserved the basic Dadaist principle of juxtaposing visual and textual elements, with the text first functioning as an adjunct complementary to the image, and later becoming an integral part of each photograph. He thus explores the nature of an artwork, the semantic characteristics of language and is a direct reference to groundbreaking phenomena in the history of modern art.

(Dejan Sluga)

The exhibition is open until 15 July 2016.

Gallery hours:
Tuesday-Sunday: 10.00-18.00

Address: Metelkova ulica 2, Ljubljana