NoviceNews

Fotonični trenutki Photonic Moments

Mesec fotografije 2016 / 8. festival sodobne fotografije, Ljubljana Month of Photography 2016 / 8th festival of contemporary photography, Ljubljana

Gabor Kerekes - Over Roswell

MESEC FOTOGRAFIJE 2016

Naslednja edicija festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije se bo odvijala junija 2016 v Ljubljani in okolici.

Festival bo (ponovno) ponudil obilico razstav in diskurzivnih dogodkov, posvečenih sočasnim in historičnim razvojnim potem sodobne fotografije.

Na ogled bodo številne razstave, ki jih ekipa festivala Fotonični trenutki pripravlja v sodelovanu s partnerji:
– skupinska razstava Memory Lab: Photography Challenges History, skupni projekt mreže EMoP (European Month of Photography), ki je posvečen izpraševanju spomina in reflektiranju zgodovine skozi umetnost;
– samostojna razstava Sebastiaoa Salgada, v sodelovanju z MGML;
– razstava Jeana Cocteauja in Vena Pilona v Photonu – Centru za sodobno fotografijo;
– razstava PhotoMagic (Stane Jagodič, Gabor Kerekes, Branko Lenart) v Slovenskem etnografskem muzeju;

– mednarodna selekcija video del Video in Progress 6 v Galeriji Alkatraz;

– razstava študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) in Visoke šole za storitve (VIST);
– številne samostojne razstave priznanih domačih in mednarodnih avtorjev kot so Marina Paulenka, Matic Zorman, Anna Tihanyi, Olja Triaška Stefanović, Almin Zrno, Jože Suhadolnik, Tomaž Črnej, Mirjana Rukavina, Arven Šakti Kralj Szomi, Noemi Veberič Levovnik, Emina Djukić, Virginia Vrecl in drugi

– predavanja, panelne diskusije, delavnice, večerne projekcije, portfolio review

Program festivala bomo najavljali postopoma; zato nas spremljajte!

 

MONTH OF PHOTOGRAPHY 2016

The next edition of Photonic Moments – Month of Photography festival will take place in June 2016 in Ljubljana and surroundings.

The festival will (again) offer number of exhibitions and other events dedicated to the recent and current developments of contemporary photography.

Some of the most significant exhibitions within the programme of Photonic Moments 2016 are:
– a group show, entitled Memory Lab: Photography Challenges History, a common project of EMoP (European Month of Photography) network, focused on questioning memory and reflecting history through art;
– an exhibition of Sebastiao Salgado, in collaboration with MGML;
– an exhibition of Jean Cocteau and Veno Pilon at Photonu – Centre for Contemporary Photography;
– The PhotoMagic exhibition (Stane Jagodič, Gabor Kerekes, Branko Lenart) at Slovene Ethnographic Museum;

– International video selection Video in Progress 6 at Alkatraz Gallery;

– student exhibitions of Academy of Fine Art and Design (ALUO) and Higher School of Applied Sciences (VIST);
– a series of solo shows of renown of emerging photographers such as Marina Paulenka, Matic Zorman, Anna Tihanyi, Olja Triaška Stefanović, Almin Zrno, Jože Suhadolnik, Tomaž Črnej, Mirjana Rukavina, Arven Šakti Kralj Szomi, Noemi Veberič Levovnik, Emina Djukić, Virginia Vrecl and more…

We will announce the programme of the festival gradually; so follow us!