Portfolio ReviewPortfolio Review

Portfolio Review 2016

Marina Paulenka, The Other Home, 2014 / the winner of 2014 Portfolio Review

Marina Paulenka, The Other Home, 2014 / the winner of 2014 Portfolio Review

 

[lang_si]

Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal v Ljubljani 3. in 4. junija 2016 v Jakopičevi galeriji. Rok za prijave je podaljšan!!!

Prijave zbiramo do vključno 23. maja 2016 na elektronski naslov:
portfolioreview.photon@gmail.com

V dveh intenzivnih dnevih bo vaše delo vrednotilo dvanajst do štirinajst mednarodno uveljavljenih kustosov, predstavnikov festivalov, urednikov, galeristov, založnikov in teoretikov na 20+5-minutnih pogovorih »iz oči v oči«.

Žirija bo izmed vseh poslanih del izbrala 40 portfeljev, med katerimi bo 4. junija določila zmagovalca. Zmagovalec bo dobil priložnost, da svoja dela predstavi na samostojni razstavi v okviru festivala Fotonični trenutki 2018!

Festival Fotonični trenutki, ki ga organizira Photon – Center za sodobno fotografijo – je član mreže Evropski mesec fotografije.

Rok za oddajo: 23. maj 2016

NAVODILA ZA PRIJAVO:

Prvi korak – prijava
Vsak profesionalni fotograf/umetnik s kateregakoli konca zemeljske oble lahko pošlje svoje delo, vendar mora biti pripravljen, da pripotuje v Ljubljano (Slovenija), če je izbran na Portfolio Review.

Natečaj je odprt za vse teme in sloge, vendar pa žirija pričakuje serije fotografij in foto-eseje (izjemoma pa tudi posamezne fotografije / dela).

Specifikacije:
Kandidat mora skupaj poslati od 6 do 12 fotografij, če je le mogoče iz dveh različnih serij/foto-esejev.
Format fotografij: 1200 px na daljši strani. Samo RGB, JPG.
Ime datotek: Ime_PRIIMEK_Naslov-serije_01.jpg. Naslednje fotografije oštevilčite z zaporednimi številkami na koncu datoteke.
Prijava mora vsebovati: CV/življenjepis z največ 160 besedami + kratko besedilo o seriji/fotozgodbi z največ 200 besedami.
Rok za oddajo: 23. maj 2016, 23:59 GMT + 1 h.

Pomembno: materiale je treba poslati na spodnji e-naslov:
portfolioreview.photon@gmail.com. Prosimo, vložite vse slike v eno samo mapo in potem mapo stisnite in opremite z Imenom_Priimkom.

Žirija bo izmed poslanih del izbrala 40 portfeljev. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani festivala, do 24. maja 2016 pa jih bo po e-pošti prejelo tudi 40 izbranih fotografov.

Drugi korak – ocenjevanje portfeljev (portfolio reviews)
Ocenjevanja portfeljev so odlična priložnost za predstavitev dela vplivnim članom mednarodne fotografske skupnosti. To je pomemben trenutek za kritično diskusijo o projektu v individualnem – iz oči v oči – srečanju s strokovnjaki. Fotografi prejmejo kritične pripombe in napotke v zvezi z svojimi portfelji, kar predstavlja neprecenljiv odziv za njihov nadaljnji razvoj in širitev profesionalne mreže.

Za sodelovanje v drugem krogu mora 40 izbranih fotografov/umetnikov plačati znesek v višini 40 € na spodnji bančni račun:
Photon d.o.o., Ob Ljubljanici 18B, Ljubljana, Slovenija
IBAN SI56 0234 1001 1430 911 (NLB d.d., Trg republike 3, Ljubljana)
SWIFT/BIC: LJBASI2X
(plačilo bo kmalu mogoče tudi s PayPalom).
*Če plačilo ni poravnano do roka (brez predhodnega obvestila ali dogovora), ima organizator festivala pravico, da prijavo prekliče in udeleženca/udeleženko nadomesti z drugim prijavljenim fotografom/umetnikom.

Izbrane fotografe/umetnike prosimo, da pošljejo kopijo potrdila o plačilu na naš e-naslov:
portfolioreview.photon@gmail.com

Izbranim fotografom/umetnikom bo festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije ponudil priložnost, da se individualno srečajo z vsaj petimi ocenjevalci (reviewers). Če se želite srečati z določenim ocenjevalcem, nam to prosimo sporočite ob prijavi.

Portfolio Review bo potekal 3. in 4. junija 2016 v Galeriji Jakopič v Ljubljani, kjer bo na ogled tudi razstava Sebastiao Salgado: Genesis.

Stroške za potovanje in nočitve v Ljubljani krijejo fotografi sami.
OCENJEVALCI:

JULIE MARTIN (New York, ZDA) – direktorica E.A.T.: Experiments in Art and Technology

BRANKO LENART (Gradec, Avstrija) – fotograf in predavatelj

ROBERTO MUFFOLETTO (Dunaj, Avstrija) – urednik portala VASA Project

MICHAELA BOSAKOVA (Dunaj, Avstrija / Bratislava, Slovaška) – kustosinja pri Photon Gallery, Vienna

MARINA PAULENKA (Zagreb, Hrvaška) – fotografinja in umetniška vodja festivala Organ vida, Zagreb

GABRIELA UHL (Budimpešta, Madžarska) – kustosinja Društva madžarskih fotografov in festivala Mesec fotorafije v Budimpešti

ERIK VROONS (Amsterdam, Nizozemska) – urednik pri GUP Magazine in publicist

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ (Bratislava, Slovaška) – fotografinja, umetnica in predavateljica

MARIJA SKOČIR (Ljubljana, Slovenija) – kustosinja pri MGML (Muzej in galerije mesta Ljubljane)

PETER RAUCH (Ljubljana, Slovenija) – neodvisni predavatelj, umetnik in kurator

TUULA ALAJOKI (Tampere, Finska) – umetniška vodja festivala Backlight, Tampere

DEJAN SLUGA (Ljubljana, Slovenija) – direktor Galerije Photon, Ljubljana in Dunaj

NELA EGGENBERGER (Dunaj, Avstrija) – urednica fotografske revije Eikon, Dunaj

 

[lang_en]

Photonic Moments announces submissions to Portfolio Review 2016 that will be held in Ljubljana, Slovenia, on 3 and 4 June 2016. The deadline for submissions has been extended!!!
Submit your work until 23 May 2016!

The Photonic Moments – Month of Photography festival invites photographers from around the globe to submit their works to the Photonic Moments’ Portfolio Review that will be held in Ljubljana, Slovenia, on 3 and 4 June at the Jakopič Gallery. During two intense days, your work will be evaluated by international team of curators, festival directors, photo editors, gallery owners and publishers through individual 20+5-minutes face-to-face appointments.

The jury will select 40 portfolios to be reviewed from all submitted work. Among those selected, a winner will be chosen by the reviewers on 4 June. The winner will get the opportunity to show his/her work on a solo show at Photonic Moments festival 2018.

Photonic Moments festival, organised by Photon – Centre for Contemporary Photography, is a member of European Month of Photography association.

Deadline for submissions: 23 May 2016.

HOW TO APPLY:
First step – entries
Any professional photographer/artist from around the globe can submit his/her work, yet he/she must be committed to travel to Ljubljana, Slovenia, if selected to the second step – portfolio reviews with a team of specialists.

The submission is opened to all themes and styles; however, the jury expects series of photographs and photo-stories (exceptionally also single images or works).

Specifications:
The candidate must send from 6 to 12 images in total – preferably from at least two different series/photo-stories.
Images format: 1200 px on the longer side. RGB, JPG only.
Files name: Name_SURNAME_Title-of-the-series_01.jpg. For sequencing images, use numbers on the end.
Submission must include: CV/biography with maximum 160 words + statement about the series/story maximum 200 words.
Deadline for submission: 23 May 2016, 23:59 GMT + 1h.

Important: images must be sent to the following e-mail:
portfolioreview.photon@gmail.com.

Please, insert all the images in only one folder and then zip the folder with your Name_Surname.

The jury will select 40 portfolios to be reviewed from all submitted work. Results will be published on the Festival webpage and also sent by e-mail to the 40 selected photographers by 24 May 2016.

Second step – portfolio reviews
To participate on the Portfolio Review, the selected photographers must pay a fee of € 40 until 28 May to the bank account:
Photon d.o.o., Ob Ljubljanici 18B, Ljubljana, Slovenia
IBAN SI56 0234 1001 1430 911 (NLB d.d., Trg republike 3, Ljubljana)
SWIFT/BIC: LJBASI2X
or
by using Paypal (the instructions will be send via email)

*If the payment won’t be done until the deadline (without previous notification or agreement), the organiser of the festival has the right to cancel his/her application and replace him/her with other applicant.

We kindly ask selected participants to send the copies of payment confirmation to our e-mail address.

For the ones selected, we will offer a chance to have individual meetings with at least five reviewers. If you have the wish to talk with some specific reviewer, we kindly ask you to let us know when applying.

The Portfolio Review will take place in Ljubljana on 3 and 4 June 2016, at Jakopič Gallery, Ljubljana, where the great exhibition Sebastiao Salgado: Genesis will be taking place.

Photographers must organise their travel arrangements to Ljubljana and accommodation at their own cost.

 

REVIEWERS:

JULIE MARTIN (New York, USA) – director of E.A.T.: Experiments in Art and Technology

BRANKO LENART (Graz, Austria) – photographer and lecturer

ROBERTO MUFFOLETTO (Dunaj, Avstrija) – urednik portala VASA Project

MICHAELA BOSAKOVA (Vienna & Bratislava) – curator at Photon Gallery Vienna

MARINA PAULENKA (Zagreb, Croatia) – photographer and art director of Organ vida festival, Zagreb

GABRIELA UHL (Budapest, Hungary) – curator at Association of Hungarian Photographers and Month of Photography festival

ERIK VROONS (Amsterdam, The Netherlands) – editor-at-large at GUP Magazine and writer

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ (Bratislava, Slovakia) – photographer, artist and lecturer

MARIJA SKOČIR (Ljubljana, Slovenia) – curator at the Galleries and Museum of Ljubljana

PETER RAUCH (Ljubljana, Slovenia) – independent lecturer, photographer, curator

TUULA ALAJOKI (Tampere, Finland) – art director of Backlight festival, Tampere

DEJAN SLUGA (Ljubljana, Slovenia) – director of Photon Gallery, Ljubljana & Vienna

NELA EGGENBERGER (Vienna, Austria) – editor of Eikon Magazine, Vienna