Portret: Berlin, Sodobna fotografija in video umetnost iz Berlina

14.11. – 06.12. 2008, Mestni muzej Ljubljana 14.11. – 06.12. 2008, City Museum of Ljubljana

Soon two decades will have passed since the Berlin Wall fell, the line of demarcation between East and West, symbolically concentrated in the former front-line city. Since the reunification, Berlin has changed radically. Almost the whole social structure was called into question; the result is a politically, intellectually and architectonically transformed city. Artists and gallerists from all over the world have settled in the innumerable factory buildings, especially in the formerly Eastern part of the city, and they transform Berlin into a huge site of production and exchange of contemporary art, which is unparalleled. Numerous photographers have accompanied those processes of change – and had a share in shaping it visually. In this compilation, the photographic view is focussed on the people and their spaces.

Matthias Harder


14.11. – 06.12. 2008, Galerija Vžigalica, Mestni muzej Ljubljana

Kmalu bosta minili dve desetletji od padca Berlinskega zidu, ločitvene črte med vzhodom in zahodom, ki je bila simbolično osrediščena prav v tem mestu. Berlin se je od združitve drastično spremenil. Pod vprašaj je bila postavljena malodane celotna družbenega struktura, rezultat sprememb pa je politično, intelektualno in arhitektonsko spremenjeno mesto. Umetniki in lastniki galerij z vseh koncev sveta so zasedli brezštevilne industrijske objekte, še posebej v nekdanjem vzhodnem delu mesta, in preobrazili Berlin v ogromen sedež produkcije in menjave sodobne umetnosti, ki nima primerjave. Številni fotografi so spremljali te procese sprememb in sodelovali pri njihovih vizualnih upodobitvah.

Tokratni izbor je osredotočen na ljudi in njihove prostore.