Dogodki Events

PREDAVANJA IN OKROGLE MIZELECTURES AND PANEL DISCUSSIONS

Predavanja in pogovori v Atriju ZRC (2014) / Lectures and panel discussions at ZRC Atrium (2014) (foto/photo: Mihaela Majerhold-Ostrovršnik)

Predavanja in pogovori v Atriju ZRC (2014) / Lectures and panel discussions at ZRC Atrium (2014) (foto/photo: Mihaela Majerhold-Ostrovršnik)

Atrij ZRC, Ljubljana

3. junija ob 21. uri – Marija Skočir: Sebastião Salgado in njegovo ljubezensko pismo planetu

3. junija ob 21:30. uri – Okrogla miza: Fotografske revije in založništvo danes

4. junija ob 20. uri – Julie Martin: Jean Cocteau in inštitut Experiments in Art and Technology

4. junija ob 20:30. uri – Okrogla miza: Na margini. Regionalni fotografski festivali

 

 

Predavanje Marije Skočir: Sebastião Salgado in njegovo ljubezensko pismo planetu
3. junija ob 21. uri

(v slovenskem jeziku)

 

Okrogla miza: Fotografske revije in založništvo danes

Sodelujejo: Jan Babnik (Revija Fotografija), Nela Eggenberger (Eikon Magazine), Erik Vroons (GUP Magazine); vodi Miha Colner

3. junija ob 21:30. uri

Panelna diskusija se posveča vprašanjem fotografskega založništva in periodike v drugem desetletju 21. stoletja. Kakšna je vloga spletnih medijev? So tiskane revije preživete? Lahko fotografija zaradi svoje specifike popolnoma preide v svet virtualnega?

(v angleškem jeziku)

 

Predavanje Julie Martin: Znanstvena metoda identifikacije in datacije fotografij Jeana Cocteauja in delovanje inštituta Experiments in Art and Technology iz New Yorka

4. junija ob 20. uri

(v angleškem jeziku)

 

Okrogla miza: Na margini. Regionalni fotografski festivali

Sodelujejo: Tuula Alajoki (Backlight, Tampere), Gerhard Gross (FotoGraz, Gradec), Marina Paulenka (Organ vida, Zagreb), Gabriella Uhl (Fotohonap, Budimpešta); vodi Dejan Sluga

4. junija ob 20:30. uri

Panelna diskusija je osredotočena na pomen fotografskih festivalov v Evropi, ki je v preteklih nekaj letih postala vse bolj živahno prizorišče za sodobno fotografijo. Kakšen je vpliv festivalov na razvoj lokalne in regionalne scene? Kako se le-ti medsebojno povezujejo?

(v angleškem jeziku)

 

Naslov: Novi trg 2, Ljubljana

ZRC Atrium, Ljubljana

3 June at 9pm – Marija Skočir: Sebastião Salgado and His Love Letter to the Planet

3 June at 9.30pm – Panel discussion: Photo Magazines and Publishing Now

4 June at 8pm – Julie Martin: Jean Cocteau and Experiments in Art and Technology Institute

4 June at 8.30pm – Panel discussion: At the Margins. Regional Photo Festivals

 

 

Lecture by Marija Skočir: Sebastião Salgado and His Love Letter to the Planet

3 June, 9pm

(in Slovene language)

 

Panel discussion: Photo Magazines and Publishing Now

Speakers: Jan Babnik (Fotografija Magazine), Nela Eggenberger (Eikon Magazine), Erik Vroons (GUP Magazine), Gabriella Uhl (Fotohonap, Budimpešta); Moderator: Miha Colner

3 June, 9.30pm

The panel discussion addresses questions of publishing and periodicals in the field of photography in the here and now. What is the role of online media nowadays? Are printed magazines outdated? Can photography, given its specificity, ever completely switch to the virtual sphere?

(in English language)

 

Lecture by Julie Martin: Scientific Method of Identification and Datation of Jean Cocteau’s photographs and the history of the Experiments in Art and Technology Institute

4 June, 8pm

(in English language)

 

Panel discussion: At the Margins. Regional Photo Festivals

Speakers: Tuula Alajoki (Tampere, Finland), Gerhard Gross (FotoGraz, Graz), Marina Paulenka (Organ vida, Zagreb); Moderator: Dejan Sluga

4 June, 8.30pm

The panel discussion focuses on the role and the significance of photo festivals across Europe that have become ever more vivid platforms for showcasing contemporary photography. How have the festivals impacted upon the development of the photo scene locally and in the region? How do the festivals interconnect?

(in English language)

 

Address: Novi trg 2, Ljubljana