Dogodki Events

PREDSTAVITEV KNJIGE PRESENTATION OF THE BOOK

History of European Photography, VOL II (1939-1969)

History of European Photography, VOL II (1939-1969)

Predstavitev knjige History of European Photography, 2. del (1939-1969)

Petek, 3. junija ob 18. uri

Knjigarna Konzorcij, Ljubljana

Drugi del obsežne enciklopedične publikacije bo predstavila urednica Michaela Bosakova, moderiral pa bo Miha Colner, raziskovalec in pisec 3. dela knjige, ki bo izšla novembra 2016.

History of European Photography (1900-2000) je mednarodni raziskovalni projekt, ki zaobjema področje celotne Evrope. Rezultat je obsežna enciklopedija evropske zgodovine fotografije, ki izhaja v angleškem jeziku. Knjiga je razdeljena na tri dele (1. del – 1900-1938; 2. del – 1939-1969; 3. del 1970-2000). Sleherni del enciklopedije je organiziran po abecednem vrstnem redu držav, besedila pa prispevajo strokovnjaki s področja fotografije iz sleherne države Evrope. Poleg osrednjih študij knjiga vsebuje obsežen dodatni material, ki obsega biografije obravnavanih fotografov in preglednice kulturnega, družbeno-političnega in tehnološko-fotografskega dogajanja v sleherni državi.

Naslov: Slovenska cesta 29, Ljubljana

Presentation of the book History of European Photography, 2nd volume (1939-1969)

Friday, 3 June at 6pm

Konzorcij bookshop, Ljubljana

The second volume of this extensive and comprehensive encyclopedia will be presented by the editor Mihaela Bosakova. The moderator will be Miha Colner, the researcher and writer of the 3rd volume of the book which will be released in November 2016.

The History of European Photography (1900 – 2000) is an international research project spanning the whole of Europe. The project’s main aim is to publish an encyclopaedia in English, divided into three volumes / periods, volume 1 – 1900 – 1938, volume 2 – 1939-1970, volume 3 1971 – 2000. Each volume of the encyclopaedia is organized alphabetically by country. A study on the history of photography in each country will be written by an expert on photography from that country. Alongside the main studies, each book will contain extensive additional material, biographies of mentioned photographers, and timetables marking cultural, socio-political and technical photographic events in each country for a given period.

Address: Slovenska cesta 29, Ljubljana