‘Present Continous’ – Sodobna fotografija iz Madžarske

Zsuzsanna Kemenesi, Lujza Ladybird, Sweet as Cherry, Fine like Wine, 2005

11. november – 5. december 2010

Galerija sodobne umetnosti Celje


Mladi umetniki, izbrani za to serijo, ki se širi že od leta 2005, predstavljajo vse vrste fotografije – v tej seriji so zbrani avtonomni in dokumentarni fotografi, ki delujejo prek fotografskih esejev, pa tudi fotoreporterji. Njihova dela so raznolika in edinstvena ter odražajo sodobna vprašanja. Namen te razstave je prikazati določeno vprašanje s številnih vidikov in na načine, ki jih posamezni umetniki uporabljajo v svojih izrazih. Razstava želi v prvi vrsti reflektirati obravnavane tematike iz različnih zornih kotov na način kot so bile sozi njihove lastne avtorske poetike obravnavane v serijah posameznih umetnikov. Projekt Present Continuous, ki se nenehno širi, ponuja celostno podobo sodobnih trendov madžarske avtorske fotografije.
Razstava je razdeljena na štiri tematska poglavja: Zaskrbljeni pogledi (Anxious Looks), Tihi trenutki (Silent Moments), Skupno Življenje (Living Together ) in Vidne zgodbe (Visible Stories).

Present Continuous I – Zaskrbljeni pogledi

Gabriella Csoszó že mnogo let fotografira svoje štiri posvojene brate. Njeni portreti prikazujejo dogodke iz zgodbe odraščanja, so izredno natančni in čutni. Fotografski dnevnik Judit Katalin Elek se ukvarja s samo-preiskovanjem in samo-odkrivanjem. Osebnost umetnice je kot magnet, ki predstavljene pokrajine, ljudi, srečanja in vzdušja združuje v enotno slikovno zgodbo. Sarolta Szabó preiskuje prostor, v katerem živi – v njenem primeru je to stanovanjski in bivanjski projekt. V svojih fotografijah skozi raziskovanje išče odgovore na različna osnovna vprašanja in se na ta način distancira od lastnih izkušenj, prizorišče svojega življenja pa predstavi skozi oči tujca. Szilvi Tóth v svoji seriji predstavlja speifične in zanimive ljudi, ki so gledalcu večinoma nepoznani. V vsakem evropskem mestu, ki ga raziskuje, avtorica najde in prikaže enake izsledke kot življenjske znake svoje generacije.

Present Continuous II – Tihi trenutki

Enikő Hangay prikazuje slikovne prizore kaotičnih vsakdanjikov posameznika. Z medsebojnimi povezavami med oblikami in barvami skuša prikazati večno prisotnost narave v vseh vidikih naših življenj. Osnovna komponenta serije Sweet like cherry, fine like wine (Sladka kot češnja, dobra kot vino) Zsuzsanne Kemenesi je avtoportret, v katerem je na eni fotografiji zbranih pet generacij v različnih realizacijah prisotnosti. Tamás Nagy svoje fotografije ustvarja zelo previdno, potrpežljivo in disciplinirano. Na podobah, obarvanih s čajem, predstavlja prostore, predmete in ljudi iz svoje soseske. Njegova opažanja vedno poudarjajo, določajo meje in hkrati odpirajo vrata v notranjo pozornost in meditacijo. Péter Puklus prikazuje ljudi iz svojega zasebnega življenja: fotografije domov njegovih modelov razkrivajo njihovo izvirnost, hkrati pa prikazujejo tudi predmete, ki so prisotni v njihovem vsakodnevnem življenju.

Present Continuous III – Skupno življenje

Tamás Hossala prek situacij, portretov, predmetov in notranjih prostorov predstavlja svoje delovno mesto – sirotišnico. Opazuje nepredvidljivost orodij in postopkov, povezanih s fotografijo ter ohranja celovitost in edinstvenost danega trenutka. Daniel Kovalovszky poskuša prikazati življenje starejših ljudi v domovih za ostarele. Pogoji sobivanja za različne generacije so se spremenili, model tradicionalne družine je razpadel in potisnil izkušene starejše osebe iz kroga vsakdanjika ter s tem še zaostril njihovo izolacijo. Mónika Merva s svojimi liričnimi portreti predstavlja prebivalce mesta otrok, ki opazovalca vedno ponesejo do samega srca svojih osebnosti. V svoji seriji, v kateri prikazuje življenja žensk, Lilla Szász nenehno spremlja ljudi, katerih prihodnost je dokončno določena z njihovim socialnim statusom. Izbira subjekta že sama po sebi predstavlja provokacijo v odnosu do brezbrižnosti družbe in njenega pomanjkanja poguma za odpravo te težave.

Present Continuous IV – Vidne zgodbe

V svoji seriji Tébánya Szabolcs Barakonyi na izjemno občutljiv in previden način poroča o vsakodnevnem življenju generacije, ki se izgublja. Otroci, rojeni v letih spremembe režima zdaj odraščajo v mlade osebe. Tamás Dezső v svojih fotografijah z umetniškimi kompozicijami predstavlja Romunijo in njene prebivalce. Njegova tematika prikazuje ljudi, ki kažejo vdanost najosnovnejšim pravilom in živijo v neverjetni revščini. András Fekete nam prikazuje svojo »domovino«, njena velika mesta in na tisoče obrazov; ljudi, postavljene v pokrajino in zaprt svet, prikazan skozi ogledalo nenavadne skupnosti. Pokrajine, ki predstavljajo mesta in podeželje spremljajo portreti in fotografije prebivalcev doma za mladoletne prestopnike. Zoltán Molnár je portrete Romov v Transilvaniji ustvaril s stališča fotografa, ki prihaja iz zunanjega sveta; skupnost ga je sprejela, on pa je našel svojo vlogo v njej. Fotografije s svojo preprostostjo in minimalizmom prikazujejo pozitivne resnice upodobljenih oseb in njihovega sveta.

Gabriella Csizek

V sodelovanju z Hungarian House of Photography in Mai Manó House, Budapest.