RazstaveExhibitions

<lang_si> pregledna razstava fotografskega velikana <lang_en> overview exhibition of the notorious photographer

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

Sebastiao Salgado, Iceberg in the Weddell Sea, Antarctica, 2005

Sebastiao Salgado, Iceberg in the Weddell Sea, Antarctica, 2005

Otvoritev: 31. 5. ob 20.00

Galerija Jakopič in Mestni muzej, MGML, Ljubljana

 

Odmevna razstava Geneza svetovno znanega fotografa Sebastiãa Salgada je rezultat fotografovega večletnega raziskovanja. Zajema 245 veličastnih črno-belih fotografij prostoživečih rastlin in živali, krajin, morij in staroselskih ljudstev, s katerimi fotograf ozavešča javnost o perečih problemih, povezanih z okoljskimi in podnebnimi spremembami.

Salgado, ki je sprva opravljal poklic ekonomista, je fotografsko kariero začel leta 1973 v Parizu, kjer je sodeloval s fotografskimi agencijami Sygma, Gamma in Magnum Photos – vse do leta 1994, ko sta skupaj z Lélio Wanick Salgado ustanovila organizacijo Amazonas Images, ki se posveča izključno njegovemu delu. Genezo, ki je Salgadov tretji večletni cikel, gre razumeti kot odgovor na fotografova starejša projekta, cikla Delavci (1993) in Migracije (2000), v katerih se je fotograf posvečal neizprosnim delovnim pogojem, v katerih delajo delavci vsepovsod po svetu, ter ljudem, ki so iz različnih razlogov ostali brez svojih domov.

Pri Genezi se je Salgado sklenil preusmeriti od ljudi k neokrnjeni lepoti Zemlje in bitjem, ki živijo v sožitju z njo. Vse od nastanka našega planeta je 46 odstotkov zemeljske mase prav take, kot je bila na začetku, in se je torej skozi celotno zgodovino komajda kaj spremenila. Salgado se je v obdobju osmih let v malih letalih na propelerski pogon, peš, s čolnom, zložljivim kajakom ali privezanim balonom odpravil na 32 potovanj na taka območja. Potoval je po predelih z ekstremnim podnebjem in težko prehodnim terenom, daleč stran od sleherne civilizacije. Na teh potovanjih je dokumentiral arktične in puščavske krajine, tropski deževni gozd, morske in druge prostoživeče rastline in živali ter skupnosti, ki še danes živijo v skladu z izročilom prednikov. Razstava je razdeljena na pet geografskih območij, poimenovanih Jug planeta, Zatočišča, Afrika, Amazonija in Pantanal ter Severna prostranstva, ki skupaj oblikujejo čudovit mozaik narave v vsej svoji neokrnjeni veličini.

Salgado je s svojimi fotografijami napravil vizualni poklon našemu ranljivemu planetu, saj je prepričan, da smo ga dolžni varovati. Na formalni ravni Salgadove fotografije očarajo gledalca s pretanjenimi odtenki in sivinami, ki jih nadgrajuje z močnimi kontrasti med svetlimi in temnimi površinami. Fotograf priteguje gledalca predvsem z namerno umirjenimi kompozicijami, ki jih sestavljajo izčiščena struktura, linije in oblike.

(Marija Skočir)

Razstava je odprta do 31. 8. 2016.

Odpiralni čas:
Torek-sreda-nedelja: 10.00-18.00
Četrtek-petek-sobota: 10.00-21.00

Naslov: Slovenska cesta 9 & Gosposka 15, Ljubljana

Vstopnina: 8 € / 5,5 €

Opening: 31 May at 8pm

Jakopič Gallery and City Museum, MGML, Ljubljana

 

The momentous exhibition Genesis, a project by world-renowned photographer Sebastião Salgado, is a result of a multi-year photography survey. It draws together 245 spectacular black-and-white photographs of wildlife, landscapes, seascapes and indigenous peoples—raising public awareness about the pressing issues of environmental and climate change.

Having previously worked as an economist, Salgado began his career as a professional photographer in 1973 in Paris working with the photo agencies Sygma, Gamma, and Magnum Photos until, in 1994, he and Lélia Wanick Salgado formed Amazonas Images, an organisation created exclusively for his work. Genesis, Salgado’s third long-term series, can be viewed as a response to its predecessors Workers (1993) and Migrations (2000) series that explored displaced populations and the relentless working conditions endured by men and women around the world.

In Genesis, Salgado has chosen to shift his interest away from people and focus on the pristine beauty of the earth and those living in harmony with it. Having scarcely changed throughout the history of the earth, 46 percent of the landmass on earth is as intact as it was thousands of years ago. Within the space of eight years, Salgado has undertaken 32 journeys in these regions: in small propeller-driven aircraft, on foot, by boat, in a folding kayak and a captive balloon. He has travelled through climatically extreme zones, in rough terrain, far away from any civilisation. During his travels across the globe, he documented arctic and desert landscapes, tropical rainforests, marine and other wildlife and communities still living according to ancestral traditions. The exhibition is divided into five geographical regions: Sanctuaries, Planet South, Africa, Amazonia and Pantanal, and Northern Spaces. Together, the images form a stunning mosaic of nature in its unspoiled grandeur. Through these photographs, Salgado pays homage to a fragile planet he believes must be protected, by all of us.

On a formal level, Salgado’s photographs captivate the viewer with their delicate tinges of colour and shades of grey, and with sharp contrast between light and dark areas. In particular, the photographs’ strong appeal is due to their intentionally calm compositions, made up of clear structures, lines and forms.

(Marija Skočir)

The exhibition is open until 31 August 2016.

Gallery hours:
Tuesday-Wednesday-Sunday: 10.00-18.00
Thursday-Friday-Saturday: 10.00-21.00

Address: Slovenska cesta 9 & Gosposka 15, Ljubljana

Entrance fee: 8 € / 5,5 €