RazstaveExhibitions

Sinergija Sarajeva Synergy of Sarajevo

Sinergija Sarajeva / Synergy of Sarajevo: Azra Kadrić

Sinergija Sarajeva / Synergy of Sarajevo: Azra Kadrić

Odsev identitete Evrope v očeh ljudi Sarajeva

Otvoritev: 30. maj ob 20:30. uri

30.5. – 30.6. 2014
Kavarna SEM, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

17.6. – 15.8. 2014
Kosovelov dom, Sežana

Sinergija Sarajeva – Odsev identitete Evrope v očeh ljudi Sarajeva je kolektivno umetniško delo, ki je nastajalo na različnih lokacijah v Sarajevu v letih 2012, 2013 in 2014, v okviru Mednarodnega Festivala Sarajevska Zima.

Projekt je bil namenjen vsem, ki so se želeli identificirati z avtoportretom in podati izjavo, s katero so izrazili svoje mnenje in vizijo o Evropi. Odvijal se je vsako leto dvakrat, vedno pa je trajal približno sedem dni. V skupaj šestih tednih v obdobju 2012-2014 je v njem sodelovalo in ga aktivno soustvarjalo preko 900 ljudi!

Profesionalni samoportretni studio je inovacija Bojana Breclja in je registrirana z “odptimi pravicami uporabe (CCrights)”, pod imenom Selffishstudios. V prenosni obliki studia se avtor-portretiranec lahko natančno opazuje v ogledalu in se “preseneti v trenutnem izrazu”, ko sam to želi. Kamero, ki je za ogledalom, portretiranec sproži preko nožnega ali ročnega sprožila. Narava samoportreteranja omogoča posamezniku, da se lažje in bolj kreativno izrazi, saj samoopazovanje in odsotnost fotografa, za razliko od formalnega poziranja, daje priložnost za večjo čustveno sproščenost. Edini napotek sodelujočim v projektu je bil, da pri fotografiranju preprosto naredijo sebi všečen avtoportret, nato pa “preklopijo v miselni del” in v formular napišejo svoje mnenje ali sporočilo Evropi.

Že v prvem letu projekta (2012), po 10 dneh Sarajevskega projekta, je bila prva razstava v Bosanskem Kulturnem Centru. V 2013 je sledila razstava v preddverju diplomatske stavbe Evropske Misije v Sarajevu. V 2014 sta sledili še dve razstavi: v atriju Hotela Evrope in v galeriji Hanikah na Baščaršiji. Vsaka razstava je pokazala nekaj več. Razstavi v Sloveniji zajemajo izbor avtoportretov z izjavami iz vseh treh let.

O avtorjih: Projekt je pravzaprav kolektivno delo: vsak, ki je sodeloval s svojim avtoportretom in izjavo, je bil udeležen kot so-avtor! Temo “Identiteta Evrope” je predlagal Ibrahim Spahić, ustanovitelj in direktor festivala Sarajevska Zima. Studio, estetiko, izbor prostorov in kadrov, kot tudi osnovni koncept projekta, ki temelji na raziskovanju identitete prostora in ljudi, je razvil Bojan Brecelj. Vsa tri leta sta pri projektu kreativno sodelovala asistenta – fotograf Andrej Firm in umetnica Ivana Petan, ter občasno tudi prostovoljci, ki so delali v okviru festivala Sarajevska Zima (Berin, Enisa, Zlatan, Nermin, Nejra…), brez katerih bi bil tempo dela, neprestano sledenje “pravim prostorom”, ki “živijo” ob določenem času, le polovičen.

Projekt so 2013 finančno izdatno podprli mnogi sorodniki in prijatelji ter Photon in Vibacom, brez katerih bi bil po kritični kraji opreme sredi njegovega poteka zagotovo prekinjen!

www.selffishstudios.com

www.selffishstudios.org

Expressing European identity through the eyes of the Sarajevo people

Opening: 30 May at 8.30 pm

30 May – 30 June 2014
Kavarna SEM, Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

17 June – 15 August 2014
Kosovelov dom, Sežana

Synergy of Sarajevo – Expressing European identity through the eyes of the Sarajevo people is a collective artwork created across different locations in Sarajevo between 2012 and 2014 in frames of the International Festival Sarajevo Winter.

The project was aimed at anyone who wanted to identify themselves with a self-portrait and make a statement expressing their views on, and vision of Europe. The project took place twice a year and always lasted for about seven days. Over a total of six weeks during 2012-2014, more than 900 people participated and actively co-created the project!

The professional self-portrait studio invented by Bojan Brecelj is a registered copyright (CC) under the name of Selffishstudios. In a transportable studio, the self-portraitist can attentively observe themselves in a mirror and “surprise him/herself with an appropriate expression” whenever they wish. The camera behind the mirror can be triggered either by hand or by foot. The nature of self-portraiture enables the individual to express themselves more easily and creatively because self-observation and the absence of photographer – contrary to formal posing – allows the individual to feel more at ease. The only instruction given to the participants was simply to make a self-portrait of their liking and afterwards “switch into a mental mode” and to fill the form with their opinion and message to Europe.

In the first year of the project (2012) the exhibition was held in the Bosnian Culture Centre in Sarajevo, followed by an exhibition in the lobby of the EU Mission building in Sarajevo in 2013. Two more exhibitions were organised in 2014: in the lobby of Hotel Europe and in the Hanikah Gallery in Baščaršija. Each exhibition revealed something more. The exhibitions in Slovenia comprise a selection of self-portraits and statements from all three editions.

The authors: actually, the project is a collective work. Anyone who participated by creating a self-portrait and statement, co-created it! The subject “European Identity” was proposed by Ibrahim Spahić, the founder and director of the Sarajevo Winter Festival. The studio, aesthetics, selection of spaces and framing as well the principal concept of the project was developed by Bojan Brecelj. The assistants – photographer Andrej Firm and artist Ivana Petan – creatively participated throughout the project, together with occasional participation by volunteers from the Sarajevo Winter Festival (Berin, Enisa, Zlatan, Nermin, Nejra…) without whom, the tempo of the work, the constant tracing of the “right spaces” which “lived” at a certain time, would just not have been the same.

In 2013, the project was substantially funded by numerous relatives and friends as well as by Photon and Vibacom. If it hadn’t been for them the project would have been terminated after the equipment was stolen.

Bojan Brecelj

www.selffishstudios.com

www.selffishstudios.org