Robert Jankuloski, Movement, 2009

21. oktober – 14. november 2010

Mala galerija / Cankarjev dom Ljubljana


Kustosi: Max Aufischer, Aleksander Bassin, Zuzana Lapitkova, Svetlana Mladenov, Zoran Petrovski, Sabina Salamon, Dejan Sluga

Umetniki: Ivan Blažev, Tomaš Blonski, Ranko Dokmanović, Jan Durina, Vlado Elias, Mario Furcak, G.R.A.M., Christoph Grill, Živko Gvozdanić, Robert Jankuloski, Jelena Jeruša, Daniel Kariko, Damjan Kocjančič, Stevan Kojić, Damir Krizmanić – Kriza, SofijaSilvia, Jože Suhadolnik, Goran Škofić, Antonio Živkovič

Partnerji: Kulturvermittlung Steiermark – CCN Graz, Museum of Modern and Contemporary Arts Rijeka, Museum of Contemporary Arts Skopje, Central European House of Photography Bratislava, Museum of Contemporary Art Vojvodina Novi Sad, Photon Association Ljubljana

V zadnjih desetletjih so bili v številnih evropskih državah ustanovljeni centri umetniške fotografije, med katerimi so se nekateri začeli razvijati na področju amaterske fotografije, drugi pa na področju likovne umetnosti. Njihova prizadevanja so pomembno prispevala k temu, da se je fotografija začela obravnavati in ceniti kot umetniški izraz. Vendar pa države vzhodne in jugovzhodne Evrope v primerjavi z državami, ki so fotografijo kot umetniški izraz sprejele kmalu po 2. svetovni vojni, zaostajajo v razvoju na tem področju. Razvoj institucionalne sfere v regiji vzhodne in jugovzhodne Evrope je bil razmeroma počasen, z redkimi specializiranimi javnimi institucijami na področju fotografije (Hiše fotografije v Bratislavi in Budimpešti so prej izjeme kot pravilo). Kljub temu pa sta v tem delu Evrope prisotni močna tradicija in zelo živahna mreža amaterskih in fotografskih klubov, ki so se razvili v sedanjo sodobno fotografsko sceno.

Namen projekta Tension Field je zagotoviti informacije o razmerah in stanju umetniške fotografije v regiji, ki so jo močno zaznamovala dogajanja v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Večina fotografskih umetnikov v tej regiji namreč izvira iz klubske scene v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja. Njihovi začetki so del fotografskih tradicij in občutljivosti, ki se je razvila kot posledica socialno-političnih okoliščin obdobja tranzicije. Hkrati pa ti umetniki ostajajo odprti do trenutnih trendov na področju fotografije in širše umetniške scene ter jih tudi pozorno spremljajo. Izražajo tako tradicionalne in tudi bolj konceptualne pristope, kar pomeni, da zlasti fotografi mlajše generacije sami sebe obravnavajo kot „umetnike, ki uporabljajo fotografski izraz“. Projekt Tension Field se osredotoča na nekatere od teh vidikov: lokalne in regionalne fotografske tradicije ter načine njihove rabe; pogoje za delo, na katere vpliva politika na področju kulture; ključne vidike kulture in pomembne razvojne smernice ali vplive mednarodnega razvoja; medregionalne trende in medsebojne vplive.

Projekt Tension Field močno poudarja celovite dialektične postopke raziskovanja, s katerimi predstavlja identifikacijo sodobnih fotografskih razvojev in trendov. Gostujoči kustosi iz partnerskih mest so nominirali 3 do 4 fotografske umetnike, pri čemer vsak od nominirancev zastopa svojo lokalno fotografsko sceno. Poleg zgoraj omenjenih vidikov je nominacija osredotočena na umetniško kakovost in izraznost. Na podlagi teh predlogov glavni kustos oblikuje razstavo, pri čemer upošteva vse ustrezne usmeritve in ključne teme, poleg tega pa poskrbi za upoštevanje ter prikaz vidikov mednarodnega povezovanja. Lokalni in medregionalni vidiki se združijo z namenom, da se omogoči vpogled v sodobno umetniško fotografijo vzhodne in jugovzhodne Evrope.

S povezovanjem lokalnih virov znanja je splošni namen projekta preučitev tranzicijskega obdobja na področju umetniške fotografije in določenih lokalnih razmer, ki služijo kot modeli za širše obravnavanje te teme. Projekt Tension Field združuje kustose iz šestih držav (Avstrija, Hrvaška, Makedonija, Srbija, Slovaška in Slovenija) v partnerstvo, ki pomeni prvi korak v nadaljnjem kartiranju in mreženju v tej regiji.

Max Aufischer, Dejan Sluga