Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

ČETRTEK, 2. JUNIJ 2016 THURSDAY, 2 JUNE 2016

 
 

[lang_si]

Otvoritev razstave Emina Djukić: Nove stare kompozicije

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Izročilo

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Photomagic

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Marina Paulenka: Drugi dom

(foto: Lana Bregar)

 

Otvoritev razstave Anna Tihanyi: Berlin Bhf.

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave ISO0

(foto: Urša Satler)

 

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

 

 

Opening of the exhibition Emina Djukić: New Old Compositions

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition Tradition

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition Photomagic

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition Marina Paulenka: The Other Home

(photo: Lana Bregar)

 

Opening of the exhibition Anna Tihanyi: Berlin Bhf.

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition ISO0

(photo: Urša Satler)

 

 

 

(video: Simon Podgoršek)