Triestefotografia for LjubljanaTriestefotografia za Ljubljano

04.11. – 30.11. 2008; Jakopičeva galerija Ljubljana

In September 2008, Triestèfotografia festival witnessed its fourth edition. This annual event organised by the colleagues from Trieste working within the Juliet Institute (they also publish the art magazine with the same name) is mainly aimed at presentation of photography made in Italy and the neighbouring countries. As a result of last year’s cooperation agreement between Photon Gallery, Month of Photography festival and Juliet Institute, Photon Gallery presented within Triestèfotografia festival three exhibition projects. And in November, Ljubljana festival introduces fourteen Italian artists selected among a number of national and international participants of the exhibitions presented at the fourth edition of the Triestèfotografia festival 2008. It is stories in random order, expressed with the use of various performing techniques and signed by a group of photographers characterised by different experiences.

Artists: Alessandro Paderni, Marco Citron, Lorena Matic, Francesco Bruni, Antonio Serrapica, Massimo Premuda, Francesca Martinelli, Fabio Rinaldi, Tommaso Lizzul, Plinio Martelli, Alice Meden, Gianni Pasinato, Raul Gilioli, Sebastiano Bettio
Festival TRIESTEFOTOGRAFIA je v septembru 2008 potekal že četrtič. Kolegi iz Trsta, ki delujejo pod okriljem zavoda Juliet (izdajajo tudi istoimensko revijo za umetnost), želijo na vsakoletni prireditvi predstavljati predvsem fotografijo iz Italije ter sosednjih držav. Lani je bil zastavljen dogovor med galerijo Photon, festivalom Mesec fotografije in zavodom Juliet o sodelovanju v tem letu. Kot rezultat tega dogovora je galerija Photon predstavila tri svoje razstavne projekte v okviru festivala Triestefotografia. V novembru pa se na ljubljanskem festivalu predstavlja štirinajst italijanskih avtorjev, izbranih med mnogimi domačimi in tujimi udeleženci razstav četrte izdaje festivala Triestefotografia. Gre za naključne zgodbe, izražene z uporabo različnih tehnik, ki jih podpisuje skupina avtorjev, ki izhajajo iz različnih izkušenj.

Avtorji: Alessandro Paderni, Marco Citron, Lorena Matic, Francesco Bruni, Antonio Serrapica, Massimo Premuda, Francesca Martinelli, Fabio Rinaldi, Tommaso Lizzul, Plinio Martelli, Alice Meden, Gianni Pasinato, Raul Gilioli, Sebastiano Bettio