<lang_si>6. junij – 30. junij 2012
<lang_en>6 June – 30 June 2012

6. junij – 30. junij 2012 6 June – 30 June 2012

VASA Project: 23 VASA Project: 23

6. junij – 30. junij 2012
6 June – 30 June 2012

[lang_si]

Vladmir Mićković, Girls, 2011

6. junij – 30. junij 2012

Galerija Maribor

Ada Hamza / Andraž Jenkole / Borut Sluga / Ciril Jazbec / Darko Šemen / Darko Sintič / Goljat Katja / Andraž Gregorič / Ivica Čendak / Kaja Božič / Katarina Kokalj / Katra Petriček / Klemen Ilovar / Luka Dakskobler / Matevž Kosterov / Matija Medved / Matjaž Rušt / Nika Furlan / Nina Rojc / Peter Mrhar / Špela Škulj / Taja Polovšak / Vladimir Mićković

Razstava 23 je sklop triindvajsetih del slovenskih fotografov, ki zastopajo različne stile in pristope v fotografiji. Fotografije so bile izbrane na osnovi različnosti in izstopanja narave fotografa. To je prva razstava ustvarjena v sodelovanju med Galerijo (Slovenijo) in projektom VASA (svetom).

Razstava 23 vsebuje kratek pregled sodobnih fotografskih del v Sloveniji. Gledalec razstave bo na prvi pogled opazil odsotnost ažurne oz. reportaže fotografije. Kot kustosa razstave sva izbrala dela, ki se veliko bolj osredotočajo na oseben izraz kot na iluzijo vsakdanje realnosti. Vsaka fotografija zase močno izraža zelo intimne skrivnosti o avtorju samem in njegovem življenju, hkrati pa jih tudi zakriva in nam daje razlog, da si ob njej zastavimo veliko vprašanj o tem kdo oz. kakšen je avtor ter kakšno je njegovo doživljanje sveta. Zaradi omejenosti prostora je razstavljena ena fotografija vsakega fotografa, kar naj pripomore k razumevanju raznolikosti razmišljanja avtorjev in sestavlja opus del kot trenutni odsev mlajše generacije fotografov v Sloveniji. Posamezna fotografija razstave 23 naj se tudi ne bere kot predstavitev dela posameznega fotografa, ampak kot izhodiščna točka v prostoru, ki širi obzorje različnih izražanj.

V fotografiji čas teče vzporedno na obeh straneh slike in to je fascinantno dejstvo, s katerim se srečujemo vsakodnevno. Vsak trenutek časa je samo prostor za izražanje vsebine tega trenutka, lahko pa nam ta ujet trenutek pove celotno zgodbo. Sklop fotografij v razstavi 23 nam prikazuje zgodbo o raznolikosti, energijah in vizijah. Govori o bogastvu nastajanja fotografij v Sloveniji. Prav tako kot v zboru, fotografije skupaj sestavljajo zvok celotnega kolektiva in ne izpostavljajo posameznika. Razstava 23 je bogata za naše oči prav tako kot je angelski zbor bogat za naša ušesa.

(Iris Anam Cara)

www.vasa-project.com

[lang_en]

Vladmir Mićković, Girls, 2011

6 June – 30 June 2012

Galerija Maribor

Ada Hamza / Andraž Jenkole / Borut Sluga / Ciril Jazbec / Darko Šemen / Darko Sintič / Goljat Katja / Andraž Gregorič / Ivica Čendak / Kaja Božič / Katarina Kokalj / Katra Petriček / Klemen Ilovar / Luka Dakskobler / Matevž Kosterov / Matija Medved / Matjaž Rušt / Nika Furlan / Nina Rojc / Peter Mrhar / Špela Škulj / Taja Polovšak / Vladimir Mićković

The exhibition 23 displays the work of 23 Slovenian photographers each demonstrating different styles and approaches to personal image making. The images were selected for their diversity and idiosyncratic nature. The exhibition is a joint venture between Galerija (Slovenia) and VASA (world).

23 is a snapshot of contemporary photography in Slovenia. The viewer will notice immediately the absence of photojournalism. As curators, we selected works that rather than the illusion of a window into everyday lives provide a personalized expression.

Each photograph expresses intimate secrets about the artist and his/her life and at the same time both conceals and yet offers us, a reason – so we end up with many questions about the artists, and how they experience life.
We decided to include only one image from each photographer in an effort to display a wide diversity of thought and form a collective image of sorts – a moment of time from the younger population of photographers in Slovenia.
A single image in 23 is not meant to be read as representing a body of work by that photographer, but acts as a pointer into a landscape, towards a horizon line of expressive acts.
In a photograph we know that time exists on both sides of the image – a fascinating fact we meet on a daily basis. Any slice of time is only a container for that moment, but it may still tell us a story about that moment. The 23 tells stories of diversity, energy, and vision.  It speaks to the richness of image making in Slovenia. As a chorus sings, it goes beyond the voice of any one particular individual, but to the collective voice. 23 is rich to our eyes, as the angel’s chorus is rich to our ears.

(Iris Anam Cara)

www.vasa-project.com

VASA Project: 23