Dogodki Events

Opening week of Photonic Moments 2014
2. 6. – 7. 6. 2014 – Atrij ZRC / LP bar, Ljubljana

Opening week of Photonic Moments 2014 2. 6. – 7. 6. 2014 – Atrij ZRC / LP bar, Ljubljana

Večerne projekcije & pogovori Evening projections & conversations

Opening week of Photonic Moments 2014
2. 6. – 7. 6. 2014 – Atrij ZRC / LP bar, Ljubljana

ZRC SAZU Atrium

ZRC Atrium

[lang_si]2. 6.– 7. 6. 2014

ZRC Atrium / LP bar, Ljubljana

V sklopu otvoritvenega tedna festivala fotonični trenutki – Mesec fotografije 2014 se bo večina spremljevalnega dogajana odvijala v Atriju ZRC in LP baru, ki sta osrednji prizorišči Večernih projekcij, pogovorov, predavanj in druženj.

Med 2. in 7. junijem se tako obeta bogat in poln večerni program, kjer izstopa serija pogovorov in predavanj, ki jih izvajajo domači in mednarodni strokovnjaki in avtorji, ter Večerne projekcije festivala Fotonični trenutki, kjer bomo prikazali različne izbore, tako kurirane kot tiste, sestavljene na podlagi odprtega natečaja.

 

VEČERNE PROJEKCIJE:
2.-7. junij 2014, Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana
Vsak dan med 21:30. in 23. uro

Večerne projekcije prinašajo mednarodni nabor fotografov in umetnikov v dveh sklopih: kurirane selekcije & tekmovalni program.

 

PREDSTAVITVE AVTORJEV:
Darije Petković
Vangelis Georgas

 

PREDAVANJA:
Josef Koudelka
Večer so fotografom
19. maj ob 19. uri, Galerija Jakopič, Ljubljana

Jaka Repanšek
Prepovedano v fotografiji
2. junij ob 20. uri, Atrij ZRC, Ljubljana

Damir Globočnik
Janez Puhar (1814-1864), izumitelj fotografije na steklo
4. junij ob 21. uri, Atrij ZRC, Ljubljana

Tuula Alajoki
Avtorske prakse sodobnih finskih fotografov
6. junij ob 21:30. uri, Atrij ZRC, Ljubljana

 

JAVNI DOGODKI:
Video-performans Zufall
V sklopu razstave Spregled (VIST)
10. junij ob 20:30. uri, Galerija Zorye, Tovarna Rog, Ljubljana

Katja Goljat & Andrej Firm: Žive stene
performativni triptih fotografij
3. junij ob 19:30. uri, Galerija Prostor, Ljubljana

Peter Rauch: Tretji kraj
Depo, srečanje ali razstava (v sodelovanju s Foto klubom Kamnik)
Čitalnica Slovanske knjižnice, Ljubljana

V prostorih Atrija ZRC in v LP baru bo tudi info točka festivala.

www.zrc-sazu.si

www.lpbar.si

[lang_en]

2–7 June 2014

ZRC Atrium / LP bar, Ljubljana

Evening projections and conversations are significant part of the opening week of Photonic Moments – Month of Photography festival (Ljubljana) taking place at the magnificent ambience of ZRC Atrium and LP bar. These are the central venues of festival’s accompanying programme such as screenings, conversations, talks and socialising.

Between 2 and 6 June the visitors can expect rich and distinct programme at the evenings with two central sections: Forum – talks on contemporary photography (a series of conversations and talks conducted by local and international experts and artists) and Photonic Moments’ Evening Projections (slide shows selected through open call and curated programmes).

EVENING PROJECTIONS:
2-7 June 2014, ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana
Every day between 9.30 pm and 11 pm

Evening projections display international selection of artists and photographers shown in two sections: curated selections & official programmes.

 

ARTIST TALKS:
Darije Petković
Vangelis Georgas

 

LECTURES:
Josef Koudelka
An evening with the photographer
19 May at 7 pm, Jakopič Gallery, Ljubljana

Jaka Repanšek
Prohibited in Photography
2 June at 8 pm, ZRC Atrium, Ljubljana

Damir Globočnik
Janez Puhar (1814-1864), photographer and photographic inventor
4 June at 9 pm, ZRC Atrium, Ljubljana

Tuula Alajoki
Practices of Contemporary Finnish Photographers
6 June at 9.30 pm, ZRC Atrium, Ljubljana

 

PUBLIC EVENTS:
Video-performance Zufall
In frames of the Outlook exhibition (VIST)
10 June at 8.30 pm, Zorye Gallery, Tovarna Rog, Ljubljana

Katja Goljat & Andrej Firm: Living Walls
Performative photographic tryptich
3 June at 7.30 pm, Prostor Gallery, Ljubljana

Peter Rauch: The Third Place
A Repository, a Meeting or an Exhibition (in collaboration with Kamnik Photo Club)
Reading Room of Slovanska knjižnica, Ljubljana

At the ZRC SAZU Atrium and LP bar festival’s info point will be available for visitors.

www.zrc-sazu.si

www.lpbar.si