Video in Progress

Mednarodna selekcija videa / International video programme
14.–15. 6. 2016
Galerija Alkatraz, AKC Metelkova, Ljubljana

Mednarodna selekcija videa / International video programme 14.–15. 6. 2016 Galerija Alkatraz, AKC Metelkova, Ljubljana

Video in Progress 6

Mednarodna selekcija videa / International video programme
14.–15. 6. 2016
Galerija Alkatraz, AKC Metelkova, Ljubljana

VIP

 

[lang_si]

Video in Progress 6: Saj smo vsi ljudje

14.–15. junij 2016

Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto, Ljubljana

Otvoritev: 14. 6. 2016, ob 20. uri
Projekcija se bo predvajala še ves naslednji dan, v sredo, 15. junija, od 11h do 20h

Sodelujoče avtorice in avtorji: Adel Abidin (IQ/FI), Selda Asal (TR), Zanny Begg (AU) & Oliver Ressler (AT), Jelena Ilić Todorović (BA), Maryam Kashkoolinia (IR), Toni Poljanec & Tina Glavič Novak (SI), Oliver Ressler (AT), Marko Tadić (HR), Undrawing the Line (Mona Moradveisi, Safdar Ahmed, Zanny Begg, Murtaza Ali Jafari) (AU)

Selektorici: Vesna Bukovec in Metka Zupanič

PROGRAM

Maryam Kashkoolinia, Mine dan / That’s Mine!, 2015, 6’15”
Adel Abidin, Splošni besednjak / Common Vocabulary, 2006, 4′
Toni Poljanec & Tina Glavič Novak, Kdo je ta človek? (krajša verzija), 2016, 14’27”
Marko Tadić, Na poti s pticami / Borne by the Birds, 2013, 13’28”
Zanny Begg & Oliver Ressler, Pravica do prehoda / The Right of Passage, 2013, 19′
Jelena Ilić Todorović, Imperativ, 2015, 6’36”
Undrawing the Line (Mona Moradveisi, Safdar Ahmed, Zanny Begg, Murtaza Ali Jafari), Močvirje / The Swamp, 2016, – 21’42”
Selda Asal, Naslednji obrat / Next Turn & Sanjam, ampak … / I dream, but …, 2009, 12’15”
Oliver Ressler, Narobe obrnjeno izredno stanje / Emergency Turned Upside-Down, 2016, 16’12”

Skupno trajanje projekcije je 120 minut.

Šesta edicija mednarodne selekcije Video in Progress je nastala pod vplivom velikih migracij, ki so se začele na našem ozemlju odvijati v lanskem letu. Preko balkanske poti so državno mejo prečkale množice travmatiziranih ljudi, ki so zbežali pred vojno, nasiljem in revščino. Evropske države so se odzvale z zapiranjem mej in represijo. Prevladujoči diskurz politike in medijev je bil ves čas osnovan na vprašanjih varnosti za lokalno prebivalstvo, medtem ko so bile varnost in človekove pravice prišlekov večkrat sistematično kršene. Medijsko in politično vzbujanje strahu pred begunci in migranti je vzrok izrazitemu porastu ksenofobije in sovražnega govora v javnem diskurzu v zadnjem letu.

Temu se želiva zoperstaviti, zato sva izbrali dela tako uveljavljenih kot mladih mednarodnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki vsebujejo močno humanistično sporočilo. Videi na subjektiven način obravnavajo teme kot so vojna, begunska in migrantska izkušnja, politična manipulacija, nasilje državnega birokratskega aparata ter univerzalno iskanje boljše prihodnosti.

Vizualno atraktivna animacija iranske umetnice Maryam Kashkoolinia Mine dan (That’s Mine!) obravnava grožnjo zemeljskih min, ki so na številnih obočjih ostale po vojnah in oboroženih spopadih. O travmatičnih posledicah, ki segajo precej dlje od zaključka spopadov, nam na subverziven način govori tudi delo Splošni besednjak (Common Vocabulary) iraškega umetnika Adela Abidina, v katerem se deklica uči izgovorjave novih besed, ki so zaradi vojne postale del iraškega vsakdana.

Slovenska ustvarjalca Toni Poljanec in Tina Glavič Novak sta se avgusta 2015 podala na grški otok Lezbos, kjer sta v dokumentarnem videu Kdo je ta človek? intervjuvala številne begunce, ki so preživeli travmatično izkušnjo potovanja na prenapolnjenih gumenjakih iz Turčije.

Hrvaški umetnik Marko Tadić nam v delu Na poti s pticami (Borne by the Birds), kombinaciji igranega filma in stop-motion animacije, predstavi brezciljno potovanje mističnega lika po tujih krajih s starih razglednic in s tem simbolno prikaže univerzalno iskanje poti in odgovorov.

Skupno delo avstralske umetnice Zanny Begg in avstrijskega umetnika Oliverja Resslerja Pravica do prehoda (The Right of Passage) obravnava težave migrantov brez urejenega statusa v multikulturni Barceloni. Zgodbe ljudi brez paprijev dopolnjujejo intervjuji s teoretiki, med katerimi je tudi znani italijanski filozof Antonio Negri. Naslov parafrazira besedno zvezo rite of passage, ki pomeni iniciacijo, obred prehoda iz ene družbene skupine v drugo. V primeru migracij je potni list tisti odločilni element, ki odloča o nadaljni usodi človeka.

Družbenopolitični vpliv javnega govora nazorno predstavi Imperativ, delo Jelene Ilić Todorović, študentke Akademije za likovno umetnost v Banja Luki. S spretnim kadriranjem in montažo razgalja absurdnost populističnih predvolilnih govorov, ki vzpodbujajo porast nacionalizma in strahu.

Močvirje (The Swamp) je animacija, ki je delo kolektiva Undrawing the Line iz Avstralije. Kolektiv se je oblikoval na delavnicah risanja v sydneyskem begunskem centru (zaporu). V njem sodelujejo lokalni umetniki in begunci. Z risanjem so pričeli, ker je v zapor strogo prepovedan vnos kamer in fotoaparatov. Skupno ustvarjanje in kuhanje je postalo način druženja in vzpostavljanja solidarnosti. Impresivna animacija z dokumentarnimi elementi predstavlja zgodbe beguncev, ki so se prebili do Avstralije, in obravnava kalne naraščajoče vode rasizma in ksenofobne politike.

Turška videastka Selda Asal s svojo ekipo v različnih državah pripravlja skupne glasbene projekte z mladimi z družbenega obrobja, potomci priseljencev in v zadnjem letu tudi z begunci. V glasbenem videu Naslednji obrat (Next Turn) najstniki iz francoskega mesta Lille z nami delijo svoje sanje in težave. Kljub težkim življenskim okoliščinam iz njihovih besedil veje optimizem in veselje do življenja.

Animacija Oliverja Resslerja Narobe obrnjeno izredno stanje (Emergency Turned Upside-Down) je nastala kot neposreden odziv na začasno odprtje Shengenskih meja poleti 2015. Video na kompleksen način obravnava širšo geopolitično situacijo, ki je vzrok masovnega prihoda beguncev, teme nacionalne države, nacionalizma, izkoriščanja in mejnih politik. Drzne si sanjati svet brez meja in brez nacij.

Dela, ki sva jih vključili v izbor, so nastala v časovnem obdobju zadnjih desetih let in obravnavajo širšo problematiko migracij s poudarkom na aktualnem dogajanju. V najinem razsikovanju video del, ki na kritičen način obravnavajo to tematiko, sva prišli do zaključka, da imajo angažirana dela največkrat formo dokumentarnega filma, animacije ali pa so celo kombinacija obojega. Ravno animacija se z etičnega vidika zdi primeren pristop, saj obvaruje identiteto in dostojanstvo ljudi, ki so v svoji stiski izpostavljeni in ranljivi. Video dela, ki nam omogočajo vživljanje v težave in dileme drugega, pomembno prispevajo k bolj strpni in solidarni družbi. Ali kot nam povejo najstniki v videu Selde Asal: »Navsezadnje smo vsi ljudje.

(Vesna Bukovec & Metka Zupanič)

Več informacij:
www.kolektiva.org
Predstavitev del, avtoric in avtorjev (v angleščini)

[lang_en]

Video in Progress 6: We Are All People After All

14 – 15 June 2016

Alkatraz Gallery, AKC Metelkova City, Ljubljana

Opening: Tuesday, 14 June 2016 at 8 pm.
Screening hours: Wednesday, June 15 from 11 am til 8 pm.

Participating: Adel Abidin (IQ/FI), Selda Asal (TR), Zanny Begg (AU) & Oliver Ressler (AT), Jelena Ilić Todorović (BA), Maryam Kashkoolinia (IR), Toni Poljanec & Tina Glavič Novak (SI), Oliver Ressler (AT), Marko Tadić (HR), Undrawing the Line (Mona Moradveisi, Safdar Ahmed, Zanny Begg, Murtaza Ali Jafari) (AU)

Curators: Vesna Bukovec and Metka Zupanič

PROGRAM

Maryam Kashkoolinia, That’s Mine!, 2015, 6’15”
Adel Abidin, Common Vocabulary, 2006, 4′
Toni Poljanec & Tina Glavič Novak, Hope and Despair (shorter version), 2016, 14’27”
Marko Tadić, Borne by the Birds, 2013, 13’28”
Zanny Begg & Oliver Ressler, The Right of Passage, 2013, 19′
Jelena Ilić Todorović, Imperative, 2015, 6’36”
Undrawing the Line (Mona Moradveisi, Safdar Ahmed, Zanny Begg, Murtaza Ali Jafari), The Swamp, 2016, 21’42”
Selda Asal, Next Turn & I dream, but …, 2009, 12’15”
Oliver Ressler, Emergency Turned Upside-Down, 2016, 16’12”

Total screening time is 120 minutes.

The sixth edition of the international selection Video in Progress was made under influence of large migrations which took place on our territory last year. Masses of traumatised people fleeing war, violence and poverty were crossing our national border along their Balkan route. European countries have responded with repression and closing of borders. Throughout this time, the prevailing political and media discourse was based on issues of safety for local inhabitants, whereas the safety and human rights of the incomers were being repeatedly and systematically breached. Hyped fear mongering by media and politicians is responsible for the extreme growth of xenophobia and hate speech in the local public discourse over the past year.

To confront these developments, we are presenting this selection of works with strong humanistic message by both prominent and young international artists. Their videos explore, in a subjective manner, topics such as war, refugee and migrant experience, political manipulation, violence at the hands of the national bureaucratic apparatus, and the universal search for a better future.

A visually attractive animation by Iranian artist Maryam Kashkoolinia entitled That’s Mine!, explores the threat posed by land mines left behind in many regions following wars and armed conflicts. Reaching far beyond the end of conflict, traumatic consequences are discussed in a subversive way in Common Vocabulary by the Iraqi artist Adel Abidin: A girl is learning how to pronounce new words that have become part of Iraqi day-to-day life because of war.

In August 2015, Slovenian filmmakers Toni Poljanec and Tina Glavič Novak headed to Lesbos where they made the documentary video Hope and Despair It is composed of numerous interviews with refugees who have endured the traumatic ordeal of travelling from Turkey on overcrowded inflatable boats.

In his work Borne by the Birds that combines live acting and stop-motion animation, Croatian artist Marko Tadić presents a mystical figure on his aimless journey through foreign places taken from old postcards: A symbolic representation of the universal search for paths and answers.

The Right of Passage, a work of Australian artist Zanny Begg and Austrian artist Oliver Ressler, explores the difficulties encountered in multicultural Barcelona by migrants who have failed to have their citizenship status determined. Stories of people without papers are complemented by interviews with theoreticians–including the renowned Italian philosopher Antonio Negri. The title paraphrases the phrase rite of passage, which stands for initiation–the ritual marking the transition from one social group into another. Speaking of migration, it is the passport that decides the future fate of a person.

The social and political influence of public discourse is presented in Imperativ, a work by Jelena Ilić Todorović, student of the Academy of Fine Art in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Her interesting framing and editing lays bare the absurdity of populist pre-election speeches that encourage the rise of nationalism and fear.

The Swamp is an animation made by the Australian collective Undrawing the Line. Formed during drawing workshops held at the Sydney refugee detention centre (prison), the collective combines local artists and refugees. They turned to drawing because video and photo cameras were strictly prohibited from being brought into the prison. Their joint creative activity and sharing a meal became a way of socialising and establishing solidarity. This impressive animation with documentary elements tells the stories of refugees who made it to Australia and explores the murky, and rising, waters of racism and xenophobic policies.

Turkish video artist Selda Asal and her team are developing music projects in various countries working with youth from the margins of society, descendants of immigrants, and in the past year also with refugees. In the music video Next Turn, teenagers from Lille, France share their dreams and problems with us. Despite their dire situation, their lyrics emanate optimism and a love of life.

Emergency Turned Upside-Down, an animation by Oliver Ressler, was made in direct response to the temporary closure of Schengen borders in the summer of 2015. In a complex way, the video explores the general geopolitical situation that had caused the arrival of masses of refugees as well as topics such as the nation state, nationalism, exploitation and border policies. It dares to dream of a world without borders and without nations.

The works included in our selection were created over the past ten years. They discuss the general theme of migration, focusing on current developments. During our research into video works that offer a critical view of the topic, we concluded that engaged works are mostly to be found among documentary films and animations, or even as a combination of both. From an ethical perspective, animation seems particularly appropriate, protecting the identity and dignity of the people whose anguish makes them exposed and vulnerable. Enabling us to enter into other people’s troubles and dilemmas, these video works contribute greatly to a more tolerant and solidary society. Or in the words of teenagers singing in the video by Selda Asal: We are all people after all.

(Vesna Bukovec & Metka Zupanič)

More info:
www.kolektiva.org
Descriptions & images of videos, artists CVs