RazstaveExhibitions

<lang_si> mladi avtorji iz vhodnih delov države <lang_en> young authors from eastern parts of Slovenia

mladi avtorji iz vhodnih delov države young authors from eastern parts of Slovenia

Vzhodni prebliski Eastern Glimpses

mladi avtorji iz vhodnih delov države young authors from eastern parts of Slovenia

Matija Brumen, Girls, 2013

Matija Brumen, Punčke, 2013

Saša Huzjak, Sandra Požun, Gregor Radonjič, Matija Brumen, Dejan Bulut, Rene Strgar

Otvoritev: 10. 6. ob 20.00

Vetrinjski dvor, Maribor

 

Razstava Vzhodni prebliski predstavlja mlade, kreativne moči lokalne provenience na področju avtorske fotografije vzhodnih delov države. V slovenskem kulturnem prostoru pogosto prezrte štajerske fotografe smo pred dvema letoma začeli predstavljati skozi koncept sodobne, interaktivno-mobilne digitalne galerije Foto kamra. Ta fotografom omogoča osnovno spletno prezenco in kontinuirano predstavljanje in razvijanje skupne fotografske zgodbe v mestu in širše. Foto kamra občasno preseže meje digitalnega in se udejanji kot pop-up galerija z razstavljeno kurirano selekcijo del. Vzhodni prebliski bodo aktualna inkarnacija ponudbe galerije.

Izbor šestih fotografov seveda ne more predstavljati pregleda vse aktualne fotografske produkcije v teh krajih, nakaže pa na širino pristopov in raznovrstnost ustvarjanja. Hkrati ponudi prepričljive “prebliske” o aktualnem delovanju umetnikov, ki iz dneva v dan bolj presegajo meje lokalnega. Izbrane serije so večinoma konceptualno skladne, najsi gre za podobe sveta prikazane skozi ekspresivne Radonjičeve meditacije, fantazijske Bulutove fotografije ali Huzjakove Instagram kose. Strgarjevi “drone” posnetki kljub očitni lepoti napeljujejo misli proti orwelovskim razmišljanjem o splošni politični klimi v Evropi, ki se je neusmiljeno loteva tudi obmejna serija Sandre Požun. Za nekatere obiskovalce bodo Brumnove fotografije glasbenih presežkov mariborskega in slovenskega podzemlja prav posebno presenečenje.

Vetrinjskih dvor, sicer medijski in informacijski center razstave, bo gostil tudi večerna druženja, pogovore in občasne projekcije tematsko vezane na razstave.

(Ivana Unuk)

Razstava je na ogled do 15. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Vsak dan: 10.00-18.00

Naslov: Vetrinjska ulica 30, Maribor

Opening: 10 June at 8pm

Vetrinjski dvor, Maribor

 

Eastern Glimpses is an exhibition showcasing the young, creative, local forces in the field of auteur photography from eastern parts of Slovenia. Often overlooked in the country’s cultural landscape, photographers from the Štajerska region have been systematically brought to attention over the last two years through the concept of Foto karma: a modern, interactive, mobile digital gallery. Foto karma enables photographers to maintain a basic online presence, continuously sharing and developing a collective photographic narrative in the city of Maribor and its surroundings. Occasionally, Foto kamra reaches beyond the realms of the digital, manifesting itself as a pop-up gallery displaying a curated selection of works. Eastern Glimpses is latest incarnation of what the gallery has to offer.

Even if the selection of six photographers cannot provide a comprehensive overview of the latest in photography from this region, it can point to the array of approaches and the diversity of their creativity. At the same time, it provides compelling “flashes” of insight into the current work of the artists, who are increasingly transcending the borders of the local. For the most part, the selected works are conceptually coherent, be they images of the world as depicted in Gregor Radonjič’s expressive meditations, Dejan Bulut’s fantastical photographs, or Saša Huzjak’s Instagram pieces. Despite their indisputable beauty, Rene Strgar’s drone shots inspire Orwellian reflections on the general political climate in Europe, a topic relentlessly explored also in Sandra Požun’s series of photographs from the border. Matija Brumen’s works depicting treasures from the local and national music underground will be a real surprise, for some.

Vetrinjski dvor, the press and information centre for the exhibition, will also host evening events, talks, and the occasional screening exploring the same subject matter as the works on exhibit.

(Ivana Unuk)

The exhibition is open until 15 July 2016.

Gallery hours:
Every day: 10.00-18.00

Address: Vetrinjska ulica 30, Maribor