Razstave

Fotografija v javnem prostoru / Photography in public space
29. 5.–18. 6. 2014 – Galerija Kult 3000, Metelkova, Ljubljana

Fotografija v javnem prostoru / Photography in public space 29. 5.–18. 6. 2014 – Galerija Kult 3000, Metelkova, Ljubljana

Zipped Worlds

Fotografija v javnem prostoru / Photography in public space
29. 5.–18. 6. 2014 – Galerija Kult 3000, Metelkova, Ljubljana

Paula Muhr, On Show, 2007
Paula Muhr, On Show, 2007

Fotografija v javnem prostoru

Breda Beban, Emma Ciceri, Fabrizio Giraldi, G.R.A.M., KOLEKTIVA, Borut Krajnc, Paula Muhr, Adrian Paci

Otvoritev: 30. maj ob 20. uri

30.5. – 18.6. 2014

Galerija Kult 3000, Ljubljana

KJE: Metelkova ulica 2/b, Ljubljana

Zipped Worlds je projekt dveh partnerjev, Centra za sodobno fotografijo Photon in Trieste Contemporanea, skozi katera kuratorska skupina (Giuliana Carbi, Susanne Gamauf, Brigitte Konyen in Dejan Sluga) raziskuje nove koncepte javnega in privatnega, kot so posredovani skozi aktualno rabo fotografskih podob. V projektu sodeluje 15 avtorjev in avtorskih skupin iz različnih evropskih držav, medtem ko pričujoča razstava predstavlja zgolj del celostne selekcije.

Fotografija vstopa v javni prostor s svojo fizično prezenco, z digitalno posredovanimi podobami, vedno bolj pa tudi skozi zavest o tem, da je vse okrog nas nenehno beleženo. Neizpodbitno dejstvo je, da je fotografija najbolj prisoten vizualni medij v urbanem prostoru sedanjosti. V tem širokem diapazonu se torej fotografija pojavlja tako v tradicionalističnih formah »slike« v javnem prostoru (v notranjščini ali zunanjščini), pa tudi skozi vseprisotnost mreže kamer, ki neprestano beležijo podobe v urbanih središčih. V času mobilnih telefonov in digitalnih kamer vztrajamo na pravici do zasebnosti, obenem pa »snapshotamo« vse, kar vidimo. Smo najbolj fotografirana in snemana globalna populacija.

Na eni strani se pojavlja naša želja po lovljenju vizualnih okruškov vsakdana, na drugi pa vedno večji nadzor. Te trende zato v osnovi spremlja protislovnost in paradoks. Fotografija v javni sferi tako postaja izjemno sporno področje, kamor se stekajo kolektivni strahovi pred terorizmom, pedofilijo, vdori v zasebnost in nadzorom. V zvezi s tem se postavljajo pravna vprašanja, ki zadevajo predvsem omejitev uporabe fotografije na javnih mestih. Izgubili smo »fotografsko nedolžnost«: kadarkoli dvignemo kamero smo potencialno sprožili prestrašene poglede, kar je odraz paranoje v času prevlade tehnologije za nadzor. Fotografiranje v javnosti pomeni torej tudi prevzemanje družbene odgovornosti, zlasti ob naraščajočih protislovnih željah po beleženju vsega na eni in varovanju zasebnosti na drugi strani.

„Fotografija v javnem prostoru“ je sicer tudi povezovalna tema letošnjega festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije. To pomeni, da bo velik del razstavnega programa letošnjega festivala posvečen omenjeni tematiki, prav tako bo specifičnim problematikam „fotografije v javnem prostoru“ namenjen dobršen del spremljevalnega programa. Zato je projekt Zipped Worlds: Fotografija v javnem prostoru obenem tudi osrednja in otvoritvena razstava celotnega festivala, ki se bo odprla 29. maja na muzejski ploščadi v Ljubljani.

Dejan Sluga

www.photon.si

www.triestecontemporanea.it

www.jskd.si