Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

10. JUNIJ 10 JUNE

 
 
 
Patricija Stepanović, Interzone, 2013

Patricija Stepanović, Interzone, 2013

Torek, 10. junija ob 20. uri:
PATRICIJA STEPANOVIĆ: Interzone
Galerija Alkatraz, Ljubljana

 

Torek, 10. junija ob 21:30. uri:
ZUFALL – Fotografski performans
Galerija Zorye, Tovarna Rog, Ljubljana

 

PATRICIJA STEPANOVIĆ: Interzone

Torek, 10. junija ob 20. uri / Galerija Alkatraz, Ljubljana

Fotografije Patricije Stepanović, ki vsakdan prikazujejo kot širen in neprijazen prostor klavstrofobičnega brezčasja, kažejo na željo po hkratni eksistenci v dveh različnih svetovih in neizogibnem zdrsu v vmesno polje, kjer se družbeno sprejemljivi zakoni vsakdanjega logičnega sklepanja umaknejo v drugo perspektivo. Nasprotno pa napake nosijo ustvarjalni naboj in so bolj oznaka individualne aktivnosti, kot zgolj hiba v sistemu.  VEČ…

10. 6.–27. 6. 2014

www.galerijalkatraz.org

 

Video-performans ZUFALL
V sklopu razstave Spregled (VIST)
Torek, 10. junija ob 20:30. uri / Galerija Zorye, Tovarna Rog, Ljubljana

 


Tuesday, 10 June at 8 pm:
PATRICIJA STEPANOVIĆ: Interzone
Alkatraz Gallery, Ljubljana

 

Tuesday, 10 June at 8.30 pm:
ZUFALL – Photographic performance
Zorye Gallery, Rog Factory, Ljubljana

 

PATRICIJA STEPANOVIĆ: Interzone

Tuesday, 10 June at 8 pm / Alkatraz Gallery, Ljubljana

The photographs of Patricija Stepanović, showing the everyday life as a vast and unamiable space of claustrophobic timelessness, indicate the longing for a simultaneous existence in two different worlds, and the inevitable slip into the interzone, where the socially acceptable laws of the daily logical conclusion retract to another perspective. On the contrary, however, it is mistakes that bear a creative potential and represent more an indication of individual activity than a mere defect in the system.  MORE…

10–27 June 2014

www.galerijalkatraz.org

 

Video-performance ZUFALL
In frames of the Outlook exhibition (VIST)
Tuesday, 10 June at 8.30 pm / Zorye Gallery, Tovarna Rog, Ljubljana