Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

Galerija dogodkovGallery of events

ČETRTEK, 23. JUNIJ 2016 THURDAY, 23 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Jože Suhadolnik – 35

(foto: Urša Satler)

[lang_en]

Opening of the exibition Jože Suhadolnik – 35

(photo: Urša Satler)

 

SREDA, 15. JUNIJ 2016 WEDNESDAY, 15 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Mike Crawford – Portreti iz Shoreditcha

(foto: Urša Satler)

 

[lang_en]

Opening of the exhibition by Mike Crawford – Shoreditch Portraits

(photo: Urša Satler)

 

TOREK, 14. JUNIJ 2016 TUESDAY, 14 JUNE 2016

 

[lang_si]

Dogodek Video in progress 6: Saj smo vsi ljudje

(foto: Urša Satler)

[lang_en]

Event Video in progress 6: We Are All People Afterall

(photo: Urša Satler)

 

ČETRTEK, 9. JUNIJ 2016 THURSDAY, 9 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Emina Djukić, Peter Koštrun, Peter Rauch – Nabij se! 

(foto: Urša Satler)

[lang_en]

Opening of the exhibition Emina Djukić, Peter Koštrun, Peter Rauch – Fix Yourself! 

(photo: Urša Satler)

[lang_en]

 

SREDA, 8. JUNIJ 2016 WEDNESDAY, 8 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Drevesa Kamnika

(foto: Lana Bregar)

 

Otvoritev razstave Kamči

(foto: Lana Bregar)

 

Otvoritev razstave Olja Triaška Stefanović – Štafeta Mladosti

(foto: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Opening of the exhibition The Trees of Kamnik

(photo: Lana Bregar)

 

Opening of the exhibition Kamči

(photo: Lana Bregar)

 

Opening of the exhibition Olja Triaška Stefanović – Relay Race of Youth

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

 

TOREK, 7. JUNIJ 2016 TUESDAY, 7 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Memory Lab: Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković

(foto: Lana Bregar)

[lang_en]

Opening of the exhibition Memory Lab by Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković

(photo: Lana Bregar)

 

SOBOTA, 4. JUNIJ 2016 SATURDAY, 4 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Arven Šakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik – Dvojice

(foto: Jurij Kodrun)

 

Predavanje Julie Martin – Znanstvena metoda identifikacije in datacije fotografij Jeana Cocteauja in delovanje inštituta Experiments in Art and Technology iz New Yorka

(foto: Lana Bregar)

 

Okrogla miza: Na margini. Regionalni fotografski festivali

(foto: Lana Bregar)

 

Večerne projekcije in podelitev nagrad

(foto: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Opening of the exhibition, entitled Doubles by Arven Sakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik

(photo: Jurij Kodrun)

 

Lecture by Julie Martin: Scientific Method of Identification and Datation of Jean Cocteau’s photographs and the history of the Experiments in Art and Technology Institute

(photo: Lana Bregar)

 

Panel discussion: At the Margins. Regional Photo Festivals

(photo: Lana Bregar)

 

Evening projections and awards ceremony

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

 

PETEK, 3. JUNIJ 2016 FRIDAY, 3 JUNE 2016

 

[lang_si]

Predstavitev knjige History of European Photography

(foto:Jurij Kodrun)

 

Portfolio review

 

(foto : Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Matica Zormana: Dostojantsvo

(foto: Jurij Kodrun)

 

Otvoritev razstave Jaka Gasar – Herojska pot

(foto: Lana Bregar)

 

Predavanje Marije Skočir: Sebastião Salgado in njegovo ljubezensko pismo planetu

(foto: Lana Bregar)

 

Okrogla miza: Fotografske revije in založništvo danes

(foto: Lana Bregar)

 

Večerene projekcije

(foto: Lana Bregar)

 

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Presentation of the book History of European Photography

(photo: Jurij Kodrun)

Portfolio review

 

(photo : Urša Satler)

 

Opening of the exhibition of Matic Zorman – Dignity

(photo: Jurij Kodrun)

 

Opening of the exhibition Jaka Gasar – Heroic journey

(photo: Lana Bregar)

 

Lecture by Marija Skočir: Sebastião Salgado and His Love Letter to the Planet

(photo: Lana Bregar)

 

Panel discussion: Photo Magazines and Publishing Now

(photo: Lana Bregar)

 

Evening projections

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

 

 

ČETRTEK, 2. JUNIJ 2016 THURSDAY, 2 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Emina Djukić: Nove stare kompozicije

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Izročilo

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Photomagic

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Marina Paulenka: Drugi dom

(foto: Lana Bregar)

 

Otvoritev razstave Anna Tihanyi: Berlin Bhf.

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave ISO0

(foto: Urša Satler)

 

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

 

 

Opening of the exhibition Emina Djukić: New Old Compositions

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition Tradition

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition Photomagic

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition Marina Paulenka: The Other Home

(photo: Lana Bregar)

 

Opening of the exhibition Anna Tihanyi: Berlin Bhf.

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition ISO0

(photo: Urša Satler)

 

 

 

(video: Simon Podgoršek)

 

SREDA, 1. JUNIJ 2016 WEDNESDAY, 1 JUNE 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Tomaž Črnej: V galeriji

(foto: Lana Bregar)

 

Otvoritev razstave Bohemi z Montparnassa

(foto: Lana Bregar)

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Opening of the exhibition Tomaž Črnej: In the gallery

(photo: Lana Bregar)

 

Opening of the exhibition Bohemians from Montparnasse

(photo: Lana Bregar)

 

(video: Simon Podgoršek)

 

TOREK, 31. MAJ 2016 TUESDAY, 31 MAY 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Virginia Vrecl: arhiTEKSTURE v Kavarni NUK

(foto: Lana Bregar)

 

Otvoritev razstave Sebastião Salgado – Geneza v Mestnem muzeju Ljubljana

(foto: Urša Satler)

 

Otvoritev razstave (Ne)znano v Galeriji Mikado

(foto: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Opening of the exhibition of Virginia Vrecl: arhiTEKSTURE at NUK cafe

(photo: Lana Bregar)

 

Opening of the exhibition of Sebastião Salgado – Genesis at MGML

(photo: Urša Satler)

 

Opening of the exhibition (Un)known at Mikado gallery

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

 

SREDA, 25. MAJ 2016 WEDNESDAY, 25 MAY 2016

 

[lang_si]

Otvoritev razstave Almin Zrno – Moč telesa v Mali galeriji Cankarjevega doma

 

(foto: Urša Satler in Lana Bregar)

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Opening of the exhibition of Almin Zrno – The Power of Body at Mala galerija, Cankarjev dom

 

(photo: Urša Satler and Lana Bregar)

 

(video: Simon Podgoršek)