ProgramProgramme

2. JUNIJ 2 JUNE

Darije Petković, Duhovi preteklosti / Ghosts of the Past, 2009-2011

Darije Petković, Duhovi preteklosti / Ghosts of the Past, 2009-2011

 

Ponedeljek, 2. junija ob 19. uri:
DUŠAN ŠAROTAR: Duše
Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

 

Ponedeljek, 2. junija ob 19:30. uri:
DARIJE PETKOVIĆ: Duhovi preteklosti
Desni atrij, Magistrat, Ljubljana

 

Ponedeljek, 2. junija ob 20. uri:
PREDAVANJE / VEČERNE PROJEKCIJE
Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 

DUŠAN ŠAROTAR: Duše

Ponedeljek, 2. junija ob 19. uri / Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

Fotografijam Dušanovih duš se lahko lažje, vsekakor pa globlje približamo, če pri tem črpamo iz njegovih proznih del. Zato je Šarotarjeva literatura prostor kodificiranih, ikonoloških ključev, ki omogočajo vstop na globljo spoznavno raven. Po drugi poti in v samosvojih poskusih je Dušanu Šarotarju zlagoma uspela recepcija, ki mu s fotografsko invencijo pomaga predstavno vizualizirati in izoblikovati podobo o nečem, kar je nesnovno, pojmovno abstraktno in v skrajno fantazmagorični imaginaciji poistoveteno s predstavo o duši.  VEČ…

2. 6.–20. 6. 2014

www.trubarjevahisaliterature.si

 

DARIJE PETKOVIĆ: Duhovi preteklosti

Ponedeljek, 2. junija ob 18. uri / Desni atrij, Magistrat, Ljubljana

Petkovićevi Duhovi preteklosti pripadajo liniji narativne fotografije. Z njimi ustvarja reportažni prispevek o zbiranju ljudi na ideoloških shodih v Pliberku, Kumrovcu in na Ravni Gori. Tam prisotni ustaši, partizani in četniki vsi odgovarjajo na pet vprašanj: kdo, kdaj, kje, kaj in zakaj! A fotografije odkrivajo še mnogo več – beležijo subtilne odnose obrazov in svetonazorov ter zgodovino, ki se odraža v sedanjosti. Fotografije beležijo spomin na prihodnost! To velja zlasti za tisti del pripovedi, ki ne bi mogel biti ohranjen v katerem koli drugem mediju.  VEČ…

2. 6.–29. 6. 2014

 

Lecture:
JAKA REPANŠEK: Prepovedano v fotografiji
Ponedeljek, 2. junija ob 20. uri / Atrij ZRC, Ljubljana

 

VEČERNE PROJEKCIJE
Ponedeljek, 2. junija 21:30-23:00 / Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

Večerne projekcije prinašajo mednarodni nabor fotografov in umetnikov v dveh sklopih: kurirane selekcije & tekmovalni program.

 

Monday, 2 June at 7 pm:
DUŠAN ŠAROTAR: Souls
Trubar Literature House, Ljubljana

 

Monday, 2 June at 7.30 pm:
DARIJE PETKOVIĆ: Ghosts of the Past
Atrium at the City Hall, Ljubljana

 

Monday, 2 June at 8 pm:
LECTURE / EVENING PROJECTIONS
ZRC Atrium & LP Bar, Ljubljana

 

DUŠAN ŠAROTAR: Souls

Monday, 2 June at 7 pm / Trubar Literature House, Ljubljana

Accordingly we would be ineptly equipped to understand the ‘souls’ of Šarotar’s photographs without the epic meaning brought to us by his writing. In this sense Šarotar’s literature is a pool of codified, iconological keys that enables us to enter a deeper realm of understanding and appreciation. In his own unique way, through his individual experimentations, Šarotar has gradually managed to find a formula where, with the help of photographic invention, he conceptually visualizes and shapes images of the incorporeal and essentially abstract that we, in the extremities of the imagination and fantasy, identify with the notion of the soul.  MORE…

2–20 June 2014

www.trubarjevahisaliterature.si

 

DARIJE PETKOVIĆ: Ghosts of the Past

Monday, 2 June at 6 pm / Atrium at the City Hall, Ljubljana

Petković Ghosts of the Past belong to the tradition of narrative photography. Together, they form a reportage on the gathering of people at ideological meetings in Bleiburg, Kumrovec, Ravna Gora. Ustašas, Partisans, Chetniks alike respond to five questions: who, when, where, what and why! But the images reveal much more. They record the subtle relationship between their faces and their worldviews; history reflected in the present. They record memories of the future! I’m specifically thinking of the parts of the story that could not be preserved in other media.  MORE…

2– 29 June 2014

 

Lecture:
JAKA REPANŠEK: Prohibited in Photography
Monday, 2 June at 8 pm / ZRC Atrium, Ljubljana

 

EVENING PROJECTIONS
Monday, 2 June from 9.30 pm to 11 pm / ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

Evening projections display international selection of artists and photographers shown in two sections: curated selections & official programmes.