ProgramProgramme

3. JUNIJ 3 JUNE

Jaka Gasar, Refugees, 2015

Jaka Gasar, Refugees, 2015

[lang_si]

18.00

Predstavitev knjige History of European Photography, 2. del (1939-1969)
Knjigarna Konzorcij, Ljubljana

19.00
MATIC ZORMAN: Dostojanstvo
Galerija UAUU, Ljubljana

20.00
JAKA GASAR: Herojska pot
Atrij ZRC, Ljubljana

21.00
PREDAVANJA
Atrij ZRC, Ljubljana

22.30
VEČERNE PROJEKCIJE
Atrij ZRC, Ljubljana

 

Predstavitev knjige History of European Photography, 2. del (1939-1969)

Petek, 3. junija ob 18h v knjigarni Konzorcij, Ljubljana

 

MATIC ZORMAN: Dostojanstvo

Petek, 3. junija ob 19. uri v Galeriji UAUU, Ljubljana 

Razstava Matica Zormana, nedavnega prejemnika nagrade World Press Photo, nas popelje v svet obrazov vojne, begunskih poti, dostojanstva in upanja. Neposredno nas sooča z vprašanjem fotografije kot aktivnega dela družbenega dogajanja, kritične misli in odnosa posameznika do izpostavljenih zgodb. več…

3. junij – 24. junij 2016

 

JAKA GASAR: Herojska pot

Petek, 3. junija ob 20. uri v Atriju ZRC, Ljubljana

Samostojna razstava Jake Gasarja, ki se bo zgodila v razstavišču Atrij ZRC, bo predstavila njegovo najnovejšo produkcijo, ki je nastala leta 2015 med spremljanjem in beleženjem t.i. »begunske krize« na slovenskem odseku balkanske poti. več…

3. junij – 17. junij 2016

 

PREDAVANJA

Petek, 3. junija ob 21. uri v Atriju ZRC, Ljubljana

21.00

Predavanje Marije Skočir: Sebastião Salgado in njegovo ljubezensko pismo planetu

21.30

Okrogla miza: Fotografske revije in založništvo danes

Sodelujejo: Jan Babnik (Revija Fotografija), Nela Eggenberger (Eikon Magazine), Erik Vroons (GUP Magazine); vodi Miha Colner

Panelna diskusija se posveča vprašanjem fotografskega založništva in periodike v drugem desetletju 21. stoletja. Kakšna je vloga spletnih medijev? So tiskane revije preživete? Lahko fotografija zaradi svoje specifike popolnoma preide v svet virtualnega?

 

VEČERNE PROJEKCIJE

Petek, 3. junija ob 22:30. uri v Atriju ZRC, Ljubljana

V sklopu festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 poteka druga edicija Večernih projekcij, kjer je publika soočena z mednarodnim izborom del fotografskih ustvarjalcev, ki so se prijavili na Photonov natečaj. Večerne projekcije predstavljajo širok spekter avtorskih projektov, ki razkrivajo sveže pristope in aktualne teme in ki odražajo dogajanje na globalnem prizorišču sodobne fotografije.

[lang_en]

6PM
Presentation of the book History of European Photography, 2nd volume (1939-1969)
Konzorcij bookshop, Ljubljana

7 PM
MATIC ZORMAN: Dignity
UAUU Gallery, Ljubljana

8 PM
JAKA GASAR: Heroic Journey
ZRC Atrium, Ljubljana

9 PM
LECTURES AND PANELS
ZRC Atrium, Ljubljana

10.30 PM
EVENING PROJECTIONS
ZRC Atrium, Ljubljana

 

Presentation of the book History of European Photography, 2nd volume (1939-1969)
Friday, 3 June at 6pm at Konzorcij bookshop, Ljubljana

 

MATIC ZORMAN: Dignity

Friday, 3 June at 7pm at UAUU Gallery, Ljubljana 

World Press Photo award winner Matic Zorman’s exhibition of photographs introduces us to faces of war. His photographs show us the world of refugee routes, dignity and hope. They bring us face to face with the photography’s role as an active participant in society, in critical thought, and in our perception of the stories told to us. more…

3 – 24 June 2016

 

JAKA GASAR: Heroic Journey

Friday, 3 June at 8pm at ZRC Atrium, Ljubljana

Individual exhibition of Slovenian documentary photographer Jaka Gasar taking place at ZRC Atrium will showcase his recent works from 2015 when the photographer was covering and documenting so called refugee crisis in Slovenia. more…

3 – 17 June 2016

 

LECTURES AND PANELS

Friday, 3 June after 9pm at ZRC Atrium, Ljubljana

9 PM

Lecture by Marija Skočir: Sebastião Salgado and His Love Letter to the Planet

 

 

9.30 PM

Panel discussion: Photo Magazines and Publishing Now

Speakers: Jan Babnik (Fotografija Magazine), Nela Eggenberger (Eikon Magazine), Erik Vroons (GUP Magazine), Gabriella Uhl (Fotohonap, Budimpešta); Moderator: Miha Colner

The panel discussion addresses questions of publishing and periodicals in the field of photography in the here and now. What is the role of online media nowadays? Are printed magazines outdated? Can photography, given its specificity, ever completely switch to the virtual sphere?

 

EVENING PROJECTIONS

3 June at 10.30pm at ZRC Atrium, Ljubljana

The second edition of Evening Projections takes place within the frame of the Photonic Moments – Month of Photography festival of 2016, offering audiences an encounter with a selection of works by contemporary photographers from around the globe who successfully applied to Photon’s open call. The public screenings provide the selected photographers an opportunity to showcase their works to a broader public.