ProgramProgramme

30. MAJ 30 MAY

G.R.A.M., Paparazzi (Dennis Hopper & Jack Nicholson), 1997

G.R.A.M., Paparazzi (Dennis Hopper & Jack Nicholson), 1997

[lang_si]

Petek, 30. maja ob 18. uri:
G.R.A.M.: Reenactmedia
Photon – Center za sodobno fotografijo

Petek, 30. maja ob 20. uri:
Otvoritev festivala FOTONIČNI TRENUTKI 2014
Muzejska ploščad na Metelkovi, Ljubljana
Odpirajo se razstave: Zipped Worlds – Kult 3000 /
Zgodba o Balkanu – Slovenski etnografski muzej /
Sinergija Sarajeva – Kavarna SEM

 

G.R.A.M.: Reenactmedia

Petek, 30. maja ob 18. uri / Photon – Center za sodobno fotografijo, Ljubljana

Avstrijski umetniški kolektiv G.R.A.M. je bil ustanovljen leta 1987. ‘Band’ zadnjih deset let ustvarja kot duo (Holler-Schuster & Behr) in deluje na različnih poljih umetniškega ustvarjanja: fotografija, film, video, performans in slikarstvo. Eden njihovih najbolj znanih opusov je Reenactments, ki se ukvarja s popularnimi ali zelo znanimi vrstami podob, ne glede na njihov izvor (popularna kultura, množični mediji). Podobe so manipulirane, uprizorjene, navajane ali semplane.  VEČ…

30. 5.–20. 7. 2014

www.photon.si

 

ZIPPED WORLDS: Fotografija v javnem prostoru
Breda Beban, Emma Ciceri, Fabrizio Giraldi, G.R.A.M., Kolektiva, Borut Krajnc, Paula Muhr, Adrian Paci

Petek, 30. maja ob 20. uri / Galerija Kult 3000 Ljubljana

Zipped Worlds je projekt dveh partnerjev, Centra za sodobno fotografijo Photon in Trieste Contemporanea, skozi katerega kuratorska skupina (Giuliana Carbi, Susanne Gamauf, Brigitte Konyen in Dejan Sluga) raziskuje nove koncepte javnega in privatnega kot so posredovani skozi aktualno rabo fotografskih podob. V projektu sodeluje 15 avtorjev in avtorskih skupin iz različnih evropskih držav, medtem ko pričujoča razstava predstavlja zgolj del celostne selekcije.  VEČ…

30. 5.–18. 6. 2014

www.photon.si

 

ZGODBA O BALKANU
Uta Benzenberg, Ivan Blažev, Samir Karahodzha, Camilo Nollas, Ivan Petrović

Petek, 30. maja ob 20. uri / Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

Projekt Zgodba o Balkanu želi spodbuditi javno razpravo o skupni zgodovini Balkana ter prispevati k ohranitvi in javni dostopnosti kulturne dediščine te regije. Najnovejše raziskave so pokazale, da je osmanska kulturna dediščina na Balkanu močno ogrožena, saj je že preko 98 odstotkov zgradb iz časa Osmanskega cesarstva uničenih. Po mnenju zgodovinarjev regijo še naprej zaznamujejo etnični in verski konflikti; eden izmed razlogov za to so različne razlage zgodovine.  VEČ…

30. 5.–30. 6. 2014

www.etno-muzej.si

 

SINERGIJA SARAJEVA – Odsev identitete Evrope v očeh ljudi Sarajeva

Petek, 30. maja ob 20. uri / Kavarna SEM, Ljubljana

Sinergija Sarajeva – Odsev identitete Evrope v očeh ljudi Sarajeva je kolektivno umetniško delo, ki je nastajalo na različnih lokacijah v Sarajevu v letih 2012-2014, v okviru Mednarodnega Festivala Sarajevska Zima. Projekt je bil namenjen vsem, ki so se želeli identificirati z avtoportretom in podati izjavo, s katero so izrazili svoje mnenje in vizijo o Evropi. Profesionalni samoportretni studio je inovacija Bojana Breclja in je registrirana z “odptimi pravicami uporabe (CCrights)”, pod imenom Selffishstudios.  VEČ…

30. 5.-30. 6. 2014

www.selffishstudios.com

www.selffishstudios.org

 

[lang_en]

Friday, 30 May at 6 pm:
G.R.A.M.: Reenactmedia
Photon – Centre for Contemporary Photography

Friday, 30 May at 8 pm:
Opening of PHOTONIC MOMENTS 2014
Museum district on Metelkova, Ljubljana
Exhibitions opening: Zipped Worlds – Kult 3000 /
A Balkan Tale – Slovene Ethnographic Museum /
Synergy of Sarajevo – SEM Cafe

 

G.R.A.M.: Reenactmedia

Friday, 30 May at 8 pm / Photon – Centre for Contemporary Photography, Ljubljana

The Austrian artists collective G.R.A.M. was founded in 1987. The ‘band’ has been working for the past 10 years as a duo (Günther Holler-Schuster & Martin Behr) in various fields of artmaking: photography, film, video, performance and painting. Among their best known body of work are Paparazzi and Re-enactments which are mostly focused on famous or very popular type of images, no matter where these images come from (e.g. popular culture, mass media etc). Images from these fields are being manipulated, enacted, quoted or sampled.  MORE…

30 May – 20 July 2014

www.photon.si

 

ZIPPED WORLDS: Photography in the Public Space
Breda Beban, Emma Ciceri, Fabrizio Giraldi, G.R.A.M., Kolektiva, Borut Krajnc, Paula Muhr, Adrian Paci

Friday, 30 May at 8 pm / Kult 3000 Gallery, Ljubljana

Zipped Worlds is a collaborative project by partner organisations Photon – Centre for Contemporary Photography and Trieste Contemporanea, in which a group of curators (Giuliana Carbi, Susanne Gamauf, Brigitte Konyen and Dejan Sluga) explore new concepts of public and private, as communicated through the (present) use of photographic images. The exhibition at Kult 3000 Gallery brings together a selection of works from the larger project involving 15 artists from different European countries.  MORE…

30 May – 18 June 2014

www.photon.si

 

A BALKAN TALE
Uta Benzenberg, Ivan Blažev, Samir Karahodzha, Camilo Nollas, Ivan Petrović

Friday, 30 May at 8 pm / Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

A Balkan Tale project deals with the Ottoman cultural heritage in the Balkans. The resulting group show aims to stimulate public discourse about the history of this area, to promote a sense of common history based on religious and ethnic co-existence, and to contribute to public access to and the preservation of its cultural heritage. Recent data indicates that the cultural heritage of the Ottoman Era in the Balkans is greatly threatened, as over 98% of existing Ottoman period buildings have been destroyed. Furthermore, historians have established a link between the use of history and the potential of inter-ethnic violence in the region.  MORE…

30 May – 30 June 2014

www.etno-muzej.si

 

SYNERGY OF SARAJEVO – Expressing European identity through the eyes of the Sarajevo people

Friday, 30 May at 8 pm / SEM Cafe , Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

Synergy of Sarajevo – Expressing European identity through the eyes of the Sarajevo people is a collective artwork created across different locations in Sarajevo between 2012 and 2014 in frames of the International Festival Sarajevo Winter. The project was aimed at anyone who wanted to identify themselves with a self-portrait and make a statement expressing their views on, and vision of Europe. The professional self-portrait studio invented by Bojan Brecelj is a registered copyright (CC) under the name of Selffishstudios.  MORE…

30 May – 30 June 2014

www.selffishstudios.com

www.selffishstudios.org