ProgramProgramme

4. JUNIJ 4 JUNE

Arven Sakti Kralj Szomi, Empty or Full

Arven Sakti Kralj Szomi, Empty or Full

19.00
ARVEN ŠAKTI KRALJ SZOMI & NOEMI VEBERIČ LEVOVNIK: Dvojice
Galerija DLUL, Ljubljana

20.00
PREDAVANJA
Atrij ZRC, Ljubljana

21.30
VEČERNE PROJEKCIJE & PODELITEV NAGRAD
Atrij ZRC, Ljubljana

 

ARVEN ŠAKTI KRALJ SZOMI & NOEMI VEBERIČ LEVOVNIK: Dvojice

Sobota, 4. junija ob 19. uri v Galeriji DLUL, Ljubljana

Na skupni razstavi z naslovom Dvojice bodo v sklopu seriala Inside Out predstavljena fotografska dela Noemi Veberič Levovnik in Arven Šakti Kralj Szomi. Dvojnost je namreč leitmotiv pričujoče razstave, hkrati pa na različnih ravneh zaznamuje tudi dela obeh avtoric. Umetnici zavestno in na sebi lasten način kršita postulate fotografskega ustvarjanja. V iskanju izjemnosti vsakdanjega trenutka kot avtorsko izjavo uporabljata jezik vernakularne fotografije. več…

2. junij – 19. junij 2016

 

PREDAVANJA

20.00

Predavanje Julie Martin: Znanstvena metoda identifikacije in datacije fotografij Jeana Cocteauja in delovanje inštituta Experiments in Art and Technology iz New Yorka

 

20.30

Okrogla miza: Na margini. Regionalni fotografski festivali

Sodelujejo: Tuula Alajoki (Backlight, Tampere), Gerhard Gross (FotoGraz, Gradec), Marina Paulenka (Organ vida, Zagreb), Gabriella Uhl (Fotohonap, Budimpešta); vodi Dejan Sluga

Panelna diskusija je osredotočena na pomen fotografskih festivalov v Evropi, ki je v preteklih nekaj letih postala vse bolj živahno prizorišče za sodobno fotografijo. Kakšen je vpliv festivalov na razvoj lokalne in regionalne scene? Kako se le-ti medsebojno povezujejo?

 

VEČERNE PROJEKCIJE & PODELITEV NAGRAD

21.30

V sklopu festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 poteka druga edicija Večernih projekcij, kjer je publika soočena z mednarodnim izborom del fotografskih ustvarjalcev, ki so se prijavili na Photonov natečaj. Večerne projekcije predstavljajo širok spekter avtorskih projektov, ki razkrivajo sveže pristope in aktualne teme in ki odražajo dogajanje na globalnem prizorišču sodobne fotografije. VEČ

7 PM
ARVEN ŠAKTI KRALJ SZOMI & NOEMI VEBERIČ LEVOVNIK: Doubles
DLUL Gallery, Ljubljana

8 PM
LECTURES AND PANELS
ZRC Atrium, Ljubljana

9.30 PM
EVENING PROJECTIONS & AWARD GIVING CEREMONY
ZRC Atrium, Ljubljana

 

ARVEN ŠAKTI KRALJ SZOMI & NOEMI VEBERIČ LEVOVNIK: Doubles

Saturday, 4 June at 7pm at DLUL Gallery, Ljubljana

As part of the Inside Out feature, the joint exhibition entitled Doubles will display photography by Noemi Veberič Levovnik and Arven Šakti Kralj Szomi. Duality, the leitmotif of the exhibition, shapes the works of both artists on several different levels. Both artists deliberately choose to disregard the postulates of photography, each in her own signature style. They search for the extraordinariness of everyday moments using the language of vernacular photography as their artistic statement. more…

4 – 19 June 2016

 

LECTURES AND PANELS

8 PM

Lecture by Julie Martin: Scientific Method of Identification and Datation of Jean Cocteau’s photographs and the history of the Experiments in Art and Technology Institute

 

 

8.30 PM

Panel discussion: At the Margins. Regional Photo Festivals

Speakers: Tuula Alajoki (Tampere, Finland), Gerhard Gross (FotoGraz, Graz), Marina Paulenka (Organ vida, Zagreb); Moderator: Dejan Sluga

The panel discussion focuses on the role and the significance of photo festivals across Europe that have become ever more vivid platforms for showcasing contemporary photography. How have the festivals impacted upon the development of the photo scene locally and in the region? How do the festivals interconnect?

 

EVENING PROJECTIONS & AWARD GIVING CEREMONY

Saturday, 4 June at 9.30pm at ZRC Atrium, Ljubljana

The second edition of Evening Projections takes place within the frame of the Photonic Moments – Month of Photography festival of 2016, offering audiences an encounter with a selection of works by contemporary photographers from around the globe who successfully applied to Photon’s open call. The public screenings provide the selected photographers an opportunity to showcase their works to a broader public.