ProgramProgramme

6.JUNIJ 6 JUNE

Vangelis Georgas, Solze in parade / Tears and Parades, 2011-2012

Vangelis Georgas, Solze in parade / Tears and Parades, 2011-2012

[lang_si]Petek, 6. junija ob 18. uri:
VANGELIS GEORGAS: Solze in parade
Atelje-galerija Mikado, Ljubljana

Petek, 6. junija ob 19. uri:
ZDZISŁAW PACHOLSKI: Rekviziti atributi
ZVKDS, SVC Galerija, Ljubljana

Petek, 6. junija ob 20. uri:
POGOVOR / VEČERNE PROJEKCIJE
Atrij ZRC / LP bar, Ljubljana

Petek, 6. junija ob 22:15. uri:
SPORNO
ALUO, Ljubljana

 

VANGELIS GEORGAS: Solze in parade

Petek, 6. junija ob 18. uri / Studio-galerija Mikado, Ljubljana

Razstava grškega fotografa Vangelisa Georgasa Solze in parade je prejela nagrado za najboljši portfelj prve izvedbe Portfolio Reviewa na festivalu Fotonični trenutki leta 2012 v Ljubljani. Projekt preizprašuje gospodarsko krizo in njene družbeno-ekonomske in politične posledice v grškem mestu Atene.  VEČ…

6. 6.–30. 6. 2014

 

ZDZISŁAW PACHOLSKI: Rekviziti atributi

Petek, 6. junija ob 19. uri / ZVKDS, SVC-Galerija, Ljubljana

Rekviziti Atributi Zdzisława Pacholskega večinoma izhajajo iz 80. let prejšnjega stoletja. Lahko jih imenujemo foto-komentarji, ki, kot lahko uganemo, imajo za svoje ozadje in svoj kontekst obdobje vojnega stanja ter leta fasadne normalizacije, ki traja kar do za Poljsko prelomnega leta 1989. Vendar bi večino teh fotografij lahko imenovali tudi družbeno-politične foto-plakate, ki naj bi dajali družbi upanje, jo hrabrili pri odporu zoper neželeno oblast in hkrati tudi varovali pred njo samo, ker so kazali družbi plasti horizontalnega in navpičnega konformizma.  VEČ…

6. 6.–30. 6. 2014

 

POGOVOR Z AVTORJEM:
Vangelis Georgas & Fernanda Prado
Petek, 6. junija ob 20. uri / Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 

VEČERNE PROJEKCIJE
Petek, 6. junija ob 21.00-22.30, Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

Večerne projekcije prinašajo mednarodni nabor fotografov in umetnikov v dveh sklopih: kurirane selekcije & tekmovalni program. VEČ…

Petek, 6. junija okoli 21. ure
Kurirana selekcija:
Tuula Alajoki: “Avtorske prakse finske sodobne fotografije”

Tekmovalni program:

1. Frank Rothe (Nemčija)
2. Evgeniy Stepanets (Ukrajina)
3. Aljaž Celarc & Eva Pavlič Seifert (Slovenija)
4. Alexandra Polina (Nemčija)
5. Lee-Marie Sadek (Francija)
6. Sean Lee (Singapur)
7. Marco Castelli (Italija)
8. Marina Paulenka (Hrvaška)
9. Brett Skarbakka (Vietnam)
10. Jasper Walter Bastian (Nemčija)
11. Alnis Stakle (Latvija)
12. Barbara Poček (Slovenija)
13. Anna Yeroshenko (Rusija)
14. Edson Vieira Filho (Brazilija)
15. David Jakelic (Hrvaška)

 

Petek, 6. junija ob 22:15. uri / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

V pedagoškem procesu se sprašujemo o smislu podobe njeni primernosti, estetskih vidikih in nenazadnje sporočilnosti. Kako narediti vsebino vidno vsem je izziv slehernemu ustvarjalcu. Fotografija je navidezno enostavna, lahkotna in spontana, zato pogosto pozabimo, da je fotografski aparat ne samo orodje, ampak predvsem orožje, ki lahko globoko zareže tako v prostorčas kot tudi v človeško dušo.  VEČ…

6. 6.-30. 6. 2014

www.aluo.uni-lj.si

 

[lang_en]Friday, 6 June at 6 pm:
VANGELIS GEORGAS: Tears and Parades
Studio-gallery Mikado, Ljubljana

Friday, 6 June at 7 pm:
ZDZISŁAW PACHOLSKI: Requisites Attributes
ZVKDS, SVC Gallery, Ljubljana

Friday, 6 June at 8 pm:
TALKS / EVENING PROJECTIONS
ZRC Atrium / LP bar, Ljubljana

Friday, 6 June at 10.15 pm:
CONTROVERSIAL
Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana

 

VANGELIS GEORGAS: Tears and Parades

Friday, 6 June at 6 pm / Studio-gallery Mikado, Ljubljana

The exhibition of Greek photographer Vangelis Georgas, Tears and Parades, is the prize awarded for the best portfolio in frames of the first Photonic Moments Portfolio Review, held in Ljubljana in 2012. The project deals with the aftermath of the economic crisis and its socio-economic and political consequences in Athens, Greece.  MORE…

6–30 June 2014

 

ZDZISŁAW PACHOLSKI: Requisites Attributes

Friday, 6 June at 7 pm / ZVKDS, SVC-Galerija, Ljubljana

Zdzislaw Pacholski’s photographs titled Requisites Attributes mostly date back to the 1980s and therefore it is easy to suggest that, given the background and context of Poland’s martial law period and the ongoing façade of normalisation in the years leading up to Poland’s breakthrough year of 1989, they can be called photo-comments. Most of these photographs could, however, be just as well called socio-political photo-posters which were intended to reassure the public, spur them on, to resist unwanted authority, but also protect the public from themselves by pointing at the numbing effect of vertical and horizontal layers of conformity.  MORE…

6–30 June 2014

 

ARTIST TALK
Vangelis Georgas in conversation with Fernanda Prado
Friday, 6 June at 8 pm / ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

 

EVENING PROJECTIONS
Friday, 6 June from around 9 pm to 10.30 pm, ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

Evening projections display international selection of artists and photographers shown in two sections: curated selections & official programmes.  MORE…

Curated selection:
Tuula Alajoki: “Finnish Contemporary Photography”

Official programme – competition:

1. Frank Rothe (Nemčija)
2. Evgeniy Stepanets (Ukrajina)
3. Aljaž Celarc & Eva Pavlič Seifert (Slovenija)
4. Alexandra Polina (Nemčija)
5. Lee-Marie Sadek (Francija)
6. Sean Lee (Singapur)
7. Marco Castelli (Italija)
8. Marina Paulenka (Hrvaška)
9. Brett Skarbakka (Vietnam)
10. Jasper Walter Bastian (Nemčija)
11. Alnis Stakle (Latvija)
12. Barbara Poček (Slovenija)
13. Anna Yeroshenko (Rusija)
14. Edson Vieira Filho (Brazilija)
15. David Jakelic (Hrvaška)

CONTROVERSIAL
Exhibition by Photography Students at the Academy of Fine Arts & Design, University of Ljubljana

Friday, 6 June at 10.15 pm / Academy of Fine Arts & Design, Ljubljana

In the teaching process we examine an image; assessing its adequacy from an aesthetic perspective and – last but not least – its ability to communicate. How to make the subject visible to everyone is a challenge to any artist. Photography seems to be simple, easy and spontaneous and hence we tend to forget that a camera is not just a tool, but is a particular type of weapon that can cut into both space and time as well as into the human soul.  MORE…

6-30 June 2014

www.aluo.uni-lj.si