Tendence angažirane post-jugoslovanske sodobne fotografije: 31. maj – 2. september 2012

Tendence angažirane post-jugoslovanske sodobne fotografije: 31. maj – 2. september 2012

AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPE

Tendence angažirane post-jugoslovanske sodobne fotografije: 31. maj – 2. september 2012

Borut Krajnc, Cesta Staneta Žagarja, Kranj, iz serije Praznine, 2007

Tendence angažirane post-jugoslovanske sodobne fotografije

31. maj – 2. september 2012


FORUM: Aftermath. Ljubljana: Četrtek, 31. maj med 12. in 19.30 uro

Cankarjev dom, Mala galerija, konferenčna dvorana M

Otvoritev: Četrtek, 31. maj ob 20. uri

Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1

Domagoj Blažević / Andrej Đerković / Tomaž Gregorič / Astrit Ismaili / Robert Jankuloski / Genc Kadriu / Amer Kapetanović / Srđan Kovačević / Borut Krajnc / Goran Micevski / Duško Miljanić   Bojan Mrđenović / Paula Muhr / Oliver Musovik / Vigan Nimani / Ana Opalić / Lazar Pejović / Darije Petković / Ivan Petrović / Marija Mojca Pungerčar / Vojo Radonjić / Jasenko Rasol / Bojan Salaj / Mirjana Stojadinović  Viktor Šekularac / Dejan Vekić / Sandra Vitaljić / Borko Vukosav / Milena Zarić / Ivan Zupanc / Antonio Živkovič

Mednarodni projekt Aftermath. Changing Cultural Landscape je prva regionalna raziskovalno kuratorska platforma, vzpostavljena z namenom prepoznavanja in artikuliranja poglavitnih tendenc znotraj polja sodobne fotografije, ki se postavlja v odnos do svojega neposrednega okolja. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami s področja nekdanje Jugoslavije poteka obsežna raziskava o vplivu velikih družbenih premikov na podobo fizičnega in mentalnega okolja in s tem tudi izraznost številnih umetnikov, ki v delujočih na področju avtorske fotografije.

V Ljubljani je premierno na ogled postavljena obsežna skupinska razstava, ki je na enem mestu zbrala poglavitne protagoniste v polju družbeno angažirane sodobne fotografije, aktivno delujoče na področju nekdanje Jugoslavije v obdobju po njenem razpadu (1991–2011).

Obširna interdisciplinarna kuratorska raziskava se v predstavitveni formi razstave osredotoča na umetniško refleksijo procesov družbenih sprememb, ki so tako usodno zaznamovale celotni prostor nekdanje Jugoslavije. Aftermath tako predstavlja metaforo posledic turbulentnih dogodkov ter njihovega pečata v fizičnem okolju in družbenem vsakdanu. Izbrani avtorji skozi svoje ustvarjanje obdelujejo raznovrstne učinke tranzicijskih procesov, ki so brezpogojno in silovito spremenili življenje posameznika, najsi gre za krvave vojne v 90. letih ter njihove neposredne in posredne posledice, temeljite ekonomske spremembe, ki so močno vplivale na splošno klimo sodobnega trenutka, ali s tem neposredno povezane nove družbene vrednote. Umetniki skozi lastno vrednostno sito obdelujejo povsem običajno stvarnost vsakdana ter jo prirejajo svojim avtorskim težnjam, da bi kar se da učinkovito izrazili različne kritične poglede na trenutno (in preteklo) stanje duha.

Zaradi časovnega razpona predstavlja Aftermath zanimivo soočenje avtorskih premišljanj in izraznosti različnih generacij ustvarjalcev, ki so bodisi aktivno doživljali obdobje pred razpadom skupne države bodisi že izhajajo iz povsem novega družbenega konteksta. Obdobje dvajsetih let je pravzaprav dovolj kratko, da je zgodovinski spomin še vedno živ, zato je pri večini avtorjev nova situacija vselej nekako sopostavljena spominu na nedavno preteklost. Osrednja izhodiščna točka predstavljenih del je torej razmerje med starim in novim, beleženje postopnih sprememb znotraj posameznega prostora in časa ter vpliv ideologij na širše družbeno in fizično okolje. Konceptualno zastavljene vizualne pripovedi presegajo principe reporterskega dokumentarizma in se v nasprotju s senzacionalizmom množičnih medijev osredotočajo na (četudi morda aktualne) dogodke in situacije z dobršno mero distance. Na račun svoje družbene senzibilnosti pripovedujejo partikularne, pogosto skrajno marginalne zgodbe o posledicah vseobsegajoče družbene tranzicije kot procesa, ki je fundamentalno zaznamoval celotno regijo.

Ker je sama tranzicija potrebovala zadosten reakcijski čas za implementacijo novih modelov družbenega delovanja, so tudi umetniki na spreminjanje svojega neposrednega okolja reagirali s časovnim zamikom, sledeč pokazateljem nespregledljivih učinkov nove stvarnosti. Odnos obravnavanih avtorjev do teh procesov pa je vse prej kot indiferenten; njihova stališča so samoreflektirana in kritična, čeprav skozi svoja dela ne ponujajo dokončnih vrednostnih sodb. So le brižni zunanji opazovalci in komentatorji sveta, ki se nezadržno spreminja, medtem ko v svoj izraz vnašajo ambivalentnost in skepso do splošno uveljavljenih diskurzov. Njihov osrednji angažma se tako manifestira zlasti v spodbujanju cerebralnih aktivnosti posameznika, relativizaciji nekaterih trdno zacementiranih stališč ter preizpraševanju kolektivnega zgodovinskega spomina.

Družbena stvarnost preteklega dvajsetletnega obdobja pospešene (in še nedokončane) tranzicije, ki je nespregledljivo zarezala v življenja prebivalcev področja nekdanje Jugoslavije, se tako močno odraža tudi v kulturni produkciji kot polju, ki neposredno ne ogroža vzpostavljenih ekonomskih in političnih struktur. Ta tematika je v polju sodobne fotografije kot avtonomne umetniške forme dominantno izražena z žanri kot so fotografska topografija, krajinska fotografija, angažirani dokumentarizem, dnevniške fotografske beležke ter različne kombinacije le-teh. Znotraj teh žanrskih paradigem pa avtorji vselej iščejo lastne izpovedne možnosti fotografskega medija, ki zaradi same svoje narave omogoča izjemno neposrednost njihovega izraza.

(Miha Colner & Dejan Sluga)

Skupinska razstava Aftermath. Changing Cultural Landscape se kot del širšega regionalnega projekta v Ljubljani predstavlja krstno, nakar bo vse do konca leta 2013 v različnih oblikah kontinuirano predstavljena tudi v partnerskih mestih. Ljubljanski predstavitvi bodo v nadaljevanju sledile obsežne razstave v Pordenonu, Zagrebu in Beogradu ter krajši predstavitveni in diskurzivni dogodki, temelječi na predavanjih in diskusijah, v Sarajevu, Cetinju in Prištini.

Projekt Aftermath je nastal na pobudo Photona – Centra za sodobno fotografijo v sodelovanju s C.R.A.F.Spilimbergo ter partnerskimi organizacijami iz področja bivše Jugoslavije Remont iz Beograda, Film&Film iz Pule in Suvremena hrvatska fotografija iz Zagreba. Pridruženi partnerji projekta so še: Collegium Artisticum iz Sarajeva, Stacion – Center for Contemporary Art iz Prištine in Narodni muzej Crne Gore iz Cetinja.

Osrednja kuratorsko-raziskovalna ekipa: Miha Colner, Mirjana Dabović, Albert Heta, Saša Janjić, Ana Opalić, Vala Osmani, Dejan Sluga, Sandra Vitaljić in Branka Vujanović.

Podpira: European Cultural Foundation

www.photon.si

www.nms.si