RazstaveExhibitions

<lang_si> Almin Zrno, skladnost in lepota človeškega telesa v njegovi polni moči in ekspresivnosti <lang_en> Almin Zrno, the proportional harmony and beauty of human body showing its full potential and expressiveness

Almin Zrno, skladnost in lepota človeškega telesa v njegovi polni moči in ekspresivnosti Almin Zrno, the proportional harmony and beauty of human body showing its full potential and expressiveness

Moč telesaThe Power of Body

Almin Zrno, skladnost in lepota človeškega telesa v njegovi polni moči in ekspresivnosti Almin Zrno, the proportional harmony and beauty of human body showing its full potential and expressiveness

Almin Zrno: The Power of Body

Almin Zrno, The Power of Body, 2014

Almin Zrno

otvoritev: 25. 5. ob 20.00

Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana

 

Znani sarajevski fotograf Almin Zrno za svojo ljubljansko predstavitev pripravlja klasično temo mnogih fotografov – skladnost in lepoto človeškega telesa v njegovi polni moči in ekspresivnosti tako v mirujočem stanju kot tudi v gibanju, plesu ali športu. S svetlobno igro mu vedno znova uspeva razkriti nove podrobnosti in novo gibanje v žaru lastnega vzhičenja in navdiha, ki nam ga ponuja v sinestetičnem vzdušju erosa anatomije (življenja) kot antitezi thanatosa, pa tudi muskulaturnost telesa.

Skozi različne vizualne strukture telesne anatomije avtor na poseben in izrazit način prikazuje telo v moči in moč v telesu, z aluzijo na Da Vincijeve proporce Vitruvijskega človeka kot ključnega parametra lepega. Ob razstavi bodo na ekranu predvajane tudi fotografije iz Zrnove monografije Viječnica, ki jih je avtor posnel ob odmevnih razstavah uglednih likovnih umetnikov Jannisa Kounellisa, Ede Murtića in Brace Dimitrijevića v tedaj še neobnovljenih prostorih v vojni razrušene sarajevske narodne knjižnice, izjemne stvaritve avstro-ogrskega mavrskega stila.

Almin Zrno (1966) je že v gimnazijskih letih v okviru sarajevskega Foto kino kluba CEDUS pritegnil pozornost s svojim izjemnim talentom za fotografijo. Svojo polno afirmacijo je doživel v povojnih letih, v zadnjem desetletju pa je postal izstopajoča osebnost v bosansko-hercegovskem fotografskem svetu. Po uspešno zaključenih tečajih World Press Photo, Reutersa in British Councila je leta 1996 prevzel vodenje foto redakcije najprodornejše bosansko-hercegovske časopisne hiše Avaz, od leta 1999 pa se je preselil k tedniku Dani. Ob avtorskem delu se poklicno poleg časopisne ves čas ukvarja tudi z modno, portretno in reklamno fotografijo. Leta 2000 je bil sprejet v ULUPUBiH in odtlej deluje kot svobodni ustvarjalec. Zrno je avtor ali soavtor več katalogov in monografij, v Bosni in Hercegovini pa je prejel tudi številne ugledne nagrade s področja fotografije.

(Nina Pirnat Spahić)

Razstava je odprta do 28. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Vsak dan: 10.00-22.00

Naslov: Prešernova cesta 10, Ljubljana

Opening: 25 May at 8pm

Small gallery, Cankarjev dom, Ljubljana

 

An acclaimed Sarajevo-based photographer, Almin Zrno’s Ljubljana exhibition will feature the classical motif of numerous photographers, namely, the proportional harmony and beauty of human body showing its full potential and expressiveness, be it in motion or motionless, dancing or practising sports. Zrno repeatedly succeeds in highlighting new details, new movement through the play of light. He discloses human musculature in the glow of his artistic rapture and inspiration, the lofty sentiments he conveys in the synesthetic atmosphere of the Eros of anatomy (life) as the antithesis of Thanatos.

The artist focuses on the ‘body in power’ and ‘the power of body’ by means of diverse visual structures of human anatomy, alluding to Da Vinci’s proportions of the human body, which according to Vitruvius, are the principal parameter of beauty. The exhibition also includes a slideshow of photographs from Zrno’s monograph, Viječnica, which is a selection of works by illustrious artists including Jannis Kounellis, Edo Murtić and Braco Dimitrijević, who had exhibited at one time or another in the since demolished premises of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina¬–an exceptional piece of Austro-Hungarian architecture built in the Moorish revival style–that was destroyed in the Yugoslav Wars.

Almin Zrno (1966) demonstrated his exceptional talent for photography already as a high-school student and member of the Photo-Cine Club CEDUS from Sarajevo. Fully asserting himself after the Yugoslav Wars, over the last decade Zrno has emerged as a prominent photography figure of Bosnia and Herzegovina. Having concluded master courses at World Press Photo, Reuters and the British Council, Zrno was appointed Director of Photography of Avaz, planning, directing, and coordinating photographic coverage at the most influential news publisher of Bosnia and Herzegovina from 1996, and since 1999 at the weekly publication Dani. Apart from engaging in his artistic pursuit, Zrno works in news, fashion, portrait and commercial photography. Member and current President of ULUPUBiH (The Association of Artists of Applied Arts of Bosnia and Herzegovina), Almin Zrno has been freelance photographer since 2000. He has devised or co-devised several catalogues and monographs and has been a recipient of numerous prestigious national photography awards.

(Nina Pirnat Spahić)

The exhibition is open until 28 June 2016.

Gallery hours:
Every day: 10.00-22.00

Address: Prešernova cesta 10, Ljubljana