RazstaveExhibitions

Antonio Živkovič – ‘Traces of the Past’

 

Antonio Živkovič, iz serije Sledi preteklosti, 2009

23. november – 7. december 2010

Galerija Kud ateljeMIKADO Ljubljana


 Že od devetdesetih let postaja Antonio Živkovič eden tistih naših fotografov za katere je značilno, da oblikujejo povsem svoj likovni slog s katerim se prepoznavno ločujejo od ostalih avtorjev.  Njegovo zanimanje velja največkrat industrijskim zgradbam, ki so nastale v preteklosti in so predstavljale nosilce tehničnega napredka. Gre predvsem za arhitekturo, ki je nastajala na območjih, kjer se je razvijala težka industrija, tako, da so bile tudi te gradnje pretežno v praktični funkciji. A marsikateri lahko dodamo tudi zanimiv vizualni pomen, ki postaja izrazitejši s starostjo arhitekture.
Vendar pa avtorja ne zanimajo toliko arhitekturni dosežki – kakršnikoli pač so že, pač pa mnogo bolj njihova zgodovina, socialne razsežnosti in pripovedi, ki so tam nastale in jih nikoli ne zmanjka. Mnoge zgradbe, katere je dokumentiral so predstavljale tudi nasploh eno od pomembnejših središč dogajanja v posameznem kraju, zlati v industrijskih naseljih, kjer je bilo praktično vse podrejeno osnovni gospodarski dejavnosti. Če so njegove prejšnje fotografije nastajale v naših krajih, pa je novo serijo posnel v Avstriji. Še vedno ohranja svoj slog, ki pa ga je dopolnil s posameznimi poudarki, ki nas usmerjajo na posamezen detajl v fotografiji.

Boris Gorupič

Antonio Živkovič, from the series Traces of the Past, 2009

from November 23 until December 7, 2010

Galerija Kud ateljeMIKADO Ljubljana


Ever since the 90’s, Antonio Živkovič has been becoming one of those photographers who form their own unique artistic style which sets them apart from other artists. His interest mostly lies in industrial stories formed in the past and presenting the basis for technical progress. This involves mostly architecture from the areas of heavy industry, which means the construction of such buildings was mostly practical. We can see an interesting visual meaning within many of these buildings, a meaning that becomes more apparent with the age of the architecture.
The artist is not interested as much in the architectural accomplishments – no matter what they are – but by their history, social dimensions and stories formed at these places which never run out. Several buildings the artist documented were in fact considered to be one of the more important centers of life in such towns, especially in industrial settlements where everything was subdued by the main economic activity. His older photographs were taken in Slovenia, while his new series was created in Austria. Antonio Živkovič maintains his style while supplementing it with individual traits that accentuate certain details within his photographs.

Boris Gorupič