RazstaveExhibitions

<lang_si> serija Virginie Vrecl <lang_en> series of Virginia Vrecl

serija Virginie Vrecl series of Virginia Vrecl

arhiTEKSTURE archiTEXTURES

serija Virginie Vrecl series of Virginia Vrecl

Virginia Vrecl, Hisa ZTR1A. Maribor, 2011

Virginia Vrecl, Hisa ZTR1A. Maribor, 2011

Virginia Vrecl

Otvoritev: 31. 5. ob 19.00

Kavarna NUK & Arhiteka, Ljubljana

 

S fotografsko razstavo arhiTEKSTURE avtorica Virginia Vrecl predstavlja niz dvajsetih arhitekturnih fotografij, ki povezujejo kompozicijo arhitekturnega detajla in njegovega izčiščenega vizualnega učinka. Celote arhitekturnih sestavov avtorica beleži v izsekih, ki govorijo vzporedno zgodbo.

Podobe delov zgradb ali okolij skozi njen fotografski pogled postajajo podobe iz polja formalne estetike. S tem se prvine arhitektonike prevajajo v izčiščeno vizualnost. Kot bi želele preverjati in predstavljati kompozicije z izpostavljanjem vzorcev, oblik, kontrastov, geometrij, igre svetlobe in sence, gradacij, ki so na prvi pogled skrite v kompleksni celovitosti arhitekture, so njene arhitekturne fotografije usmerjene k »arhistraktni umetnosti«, kot jo je poimenoval John Kosmopoulos. Ta pa ponuja percepcijo arhitekture tudi onkraj njene intencionalnosti. Z načinom reprezentacije fotografija arhitekturi nastavi ogledalo. Hkrati pa arhitekturo prikaže na specifičen način, ki lahko bistveno vpliva na siceršnje dojemanje te arhitekture.

Fotografije Virginie Vrecl so dokumenti časa in prostora, ki iz vsakdanjega okolja iztrgajo fragmente posebnega ali izjemnega, navdušujočega ali preprosto lepega. S tem opozorijo na pomen, moč in relevantnost arhitekturne kompozicije v sodobni prostorski realnosti. Stališče iskanja presežnega v vsakdanjem pa presega formalni estetski diskurz in nas napoti v sfero družbenega. Skozi pogled na vsakdanjost nakazuje možnost njenega dojemanja na alternativen način. S tem pa nastavi ogledalo tudi posameznemu opazovalcu.

(dr. Peter Šenk)

Razstava je odprta do 30. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Ponedeljek-petek: 8.00-20.00
Sobota: 8.00-14.00

Naslov: Turjaška ulica 1, Ljubljana

Opening: 31 May at 7pm

NUK Cafe & Arhiteka, Ljubljana

 

In her exhibition entitled archiTEXTURES Virginia Vrecl presents a series of twenty architectural photographs that explore both the composition of architectural detail and its stripped-down visual effect. The artist documents sections of whole architectural compositions that tell a parallel story.

The images of parts of buildings or environments, as seen through her photographic lens, become images belonging to the field of formal aesthetics. Thus, the elements of archi-tectonics are translated into a refined visuality. Her architectural photographs lean towards “archistract art”, a term coined by John Kosmopoulos, for they seem to want to challenge and portray compositions by showcasing patterns, shapes, contrasts, geometries, the play of light and shadow, gradations, etc. that may appear hidden in the complex wholeness of architecture at first glance. This allows for a perception of architecture beyond its intentionality. As to the manner of their representation, the photographs hold a mirror up to architecture. At the same time, Vrecl’s photography depicts architecture in a specific way; it can significantly affect our overall understanding of the architecture itself.

Virginia Vrecl’s photographs are documents of time and place, which manage to capture fragments of something special, exceptional, inspiring or simply beautiful–the out of the ordinary. In this way, they point out the meaning, power, and relevance of architectural composition in contemporary spatial reality. This position of looking for the extraordinary within the ordinary exceeds the formal aesthetic discourse and leads us into the social sphere. Through her unique outlook, Vrecl shows us an alternative way of understanding everyday life. In doing so, she holds a mirror up to each and every observer as well.

(dr. Peter Šenk)

The exhibition is open until 30 June 2016.

Gallery hours:
Monday-Friday: 8.00-20.00
Saturday: 8.00-14.00

Address: Turjaška ulica 1, Ljubljana