Razstave

arhiTEKSTURE

serija Virginie Vrecl

Virginia Vrecl, Hisa ZTR1A. Maribor, 2011
Virginia Vrecl, Hisa ZTR1A. Maribor, 2011

Virginia Vrecl

Otvoritev: 31. 5. ob 19.00

Kavarna NUK & Arhiteka, Ljubljana

 

S fotografsko razstavo arhiTEKSTURE avtorica Virginia Vrecl predstavlja niz dvajsetih arhitekturnih fotografij, ki povezujejo kompozicijo arhitekturnega detajla in njegovega izčiščenega vizualnega učinka. Celote arhitekturnih sestavov avtorica beleži v izsekih, ki govorijo vzporedno zgodbo.

Podobe delov zgradb ali okolij skozi njen fotografski pogled postajajo podobe iz polja formalne estetike. S tem se prvine arhitektonike prevajajo v izčiščeno vizualnost. Kot bi želele preverjati in predstavljati kompozicije z izpostavljanjem vzorcev, oblik, kontrastov, geometrij, igre svetlobe in sence, gradacij, ki so na prvi pogled skrite v kompleksni celovitosti arhitekture, so njene arhitekturne fotografije usmerjene k »arhistraktni umetnosti«, kot jo je poimenoval John Kosmopoulos. Ta pa ponuja percepcijo arhitekture tudi onkraj njene intencionalnosti. Z načinom reprezentacije fotografija arhitekturi nastavi ogledalo. Hkrati pa arhitekturo prikaže na specifičen način, ki lahko bistveno vpliva na siceršnje dojemanje te arhitekture.

Fotografije Virginie Vrecl so dokumenti časa in prostora, ki iz vsakdanjega okolja iztrgajo fragmente posebnega ali izjemnega, navdušujočega ali preprosto lepega. S tem opozorijo na pomen, moč in relevantnost arhitekturne kompozicije v sodobni prostorski realnosti. Stališče iskanja presežnega v vsakdanjem pa presega formalni estetski diskurz in nas napoti v sfero družbenega. Skozi pogled na vsakdanjost nakazuje možnost njenega dojemanja na alternativen način. S tem pa nastavi ogledalo tudi posameznemu opazovalcu.

(dr. Peter Šenk)

Razstava je odprta do 30. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Ponedeljek-petek: 8.00-20.00
Sobota: 8.00-14.00

Naslov: Turjaška ulica 1, Ljubljana