NoviceNews

Branko Lenart, Krkavce

Branko Lenart, Krkavce

Branko Lenart v Rovinju Branko Lenart at Rovinj

Photon je na festivalu Rovinj Photodays pripravil razstavo Branka Lenarta.Photon prepared Branko Lenart’s exhibition at Rovinj Photodays festival.

Branko Lenart, Krkavce

Photon je v sodelovanju s festivalom Rovinj Photodays pripravil razstavo Branka Lenarta. 

datum : 4.5.2018 ob 14:45

lokacija: Italijanska skupnost mesta Rovinj

kurator: Dejan Sluga

 

Branko Lenart je več kot 35 let s fotografskim aparatom spremljal istersko vas Krakavče in njene prebivalce.
Razstava predstavlja rezultat raziskave z emocionalnimi in intimnimi črno-belimi posnetki.

Ob razstavi je izšla knjiga s 200 stranmi, na katerih je 103 črno-belih in 12 barvnih fotografij.

Photon was cooperating with Rovinj Photodays festival to prepare the exhibition by Branko Lenart. 

Date: May 4 2017, 2:45 PM

Location: COMMUNITY OF ITALIANS OF THE CITY OF ROVIGNO

Curator: Dejan Sluga

 

For over 35 years, Branko Lenart followed the history of the Istrian village of Krkavče and its inhabitants with his camera.
This exhibition presents the results of the research with emotional, partly intimate black and white recordings.

Along with the exhibition, a 200-page book was published consisting of 103 black and white and 12 color photographs.