Razstave

Sporno

Polona Ipavec, Pozornost / Attention, 2013
Polona Ipavec, Pozornost / Attention, 2013

Razstava študentov Fotografije Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Otvoritev: 6. junij ob 22:15. uri

6. 6.-30. 6. 2014

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

KJE: Dolenjska cesta 83, Ljubljana

Spornost ali polemičnost fotografije je nekaj kar spremlja fotografski medij od samega začetka. Njena lahkomiselna uporaba ali celo zloraba poraja dvome o njeni resničnosti, njena množičnost pa avtorsko brezbrižnost in stilsko nerazpoznavnost.

V pedagoškem procesu se sprašujemo o smislu podobe njeni primernosti, estetskih vidikih in nenazadnje sporočilnosti. Kako narediti vsebino vidno vsem je izziv slehernemu ustvarjalcu. Fotografija je navidezno enostavna, lahkotna in spontana, zato pogosto pozabimo, da je fotografski aparat ne samo orodje, ampak predvsem orožje, ki lahko globoko zareže tako v prostorčas kot tudi v človeško dušo. Prepogosto odložimo podobo (zaradi njene spornosti) v zaprašene arhive, od koder le redko uzre luč sveta, da bi opominjala na polje nevidnega in dvomila v njeno preteklost, vseprisotnost, obstojnost, vulgarnost in lepoto.

V iskanju del, ki dosegajo skrajne meje fotografskega zapisa, bomo skozi vsebino ali tehniko, avtorski ali kolektivni pristop skušali odgovoriti na vsakdanja vprašanja človeškega življenja. Fotografija je stik z realnostjo, ki nas uči, da so napake sestavni del življenja, ki pogosto bolijo, a velikokrat tudi nasmejijo, vedno pa popeljejo človeka po poti raziskovanja smisla življenja. V času, ko je edini stik z realno identiteto t.i. “selfie”, se vprašajmo, ali je usmerjeno izobraževanje nujnost ali nesmisel.

doc. Peter Koštrun

www.aluo.uni-lj.si