NoviceNews

Marija Mojca Pungerčar, Bratstvo in enotnost, 2006

Marija Mojca Pungerčar, Bratstvo in enotnost, 2006

FORUM / Pogovori o sodobni fotografiji FORUM / Talks on Contemporary Photography

Marija Mojca Pungerčar, Bratstvo in enotnost, 2006

Petek, 1. junija ob 18. uri

Aftermath. Ljubljana: projekcija filma in pogovor z avtorji

Cankarjev dom, Mala galerija (Konferenčna dvorana M1)

18.00: Projekcija filma Bratstvo in enotnost Marije Mojce Pungerčar

19.00: Diskusija o različnih aspektih umetniškega soočanja z aktualnimi družbenimi danostmi (s stališča projekta Aftermath. Changing Cultural Landscape)

Miha Colner / Borut Krajnc / Marija Mojca Pungerčar / Bojan Salaj

forum ponuja serijo predavanj, predstavitev in panelnih diskusij, kjer bodo soočena mnenja številnih interdisciplinarnega nabora strokovnjakov – kuratorjev, umetnikov in teoretikov iz področja umetnosti, fotografije in družbenih ved. Na sporedu je serija predavanj, predstavitev in panelna diskusija.

Forum se nanaša na tematiko razstavnega projekta Aftermath. Changing Cultural Landscape, ki je posvečen raziskovanju vpliva velikih družbenih premikov na podobo fizičnega in mentalnega okolja in s tem tudi izraznost številnih umetnikov, ki delujejo na področju sodobne fotografije. Predstavljeni bodo različni pogledi in širši konteksti spreminjanja kulturne krajine, ki se odražajo v opusih avtorjev, aktivno delujočih na področju nekdanje Jugoslavije v obdobju po njenem razpadu (1991–2011).

www.cd-cc.si

Marija Mojca Pungerčar, Brotherhood and Unity, 2006

Friday, 1 June at 6 pm

Aftermath. Ljubljana: film screening and conversation with the artists

Cankarjev dom, Mala galerija (conference hall M1)

18.00: Film screening: Brotherhood and Unity by Marija Mojca Pungerčar

19.00: Discussion on different aspects of artistic confrontation to current social reality (from the perspective of Aftermath. Changing Cultural Landscape project)

Miha Colner / Borut Krajnc / Marija Mojca Pungerčar / Bojan Salaj

Through lectures, presentations and panel discussions two-day Forum is confronting opinions and experiences of number of experts with interdisciplinary background from the area of former Yugoslavia. This years’ forum is dedicated to the Aftermath project and therefore tendencies of engaged post-Yugoslavian contemporary photography.

This year’s Forum is focused to Aftermath. Changing Cultural Landscape international project that is dedicated an extensive investigation of the effect of large-scale social shifts on the image of the physical and mental environment, and thereby, also on the expression of a number of artists who work in the field of fine art photography. It will present different views and broader contexts of changing cultural landscape, reflected in the body of works of the artists active in the territory of the former Yugoslavia after its disintegration (1991–2011).

www.cd-cc.si