29.10. – 22.11. 2008; Galerija Photon Ljubljana

29.10. – 22.11. 2008; Galerija Photon Ljubljana

Gyula Fodor – Noosphere

29.10. – 22.11. 2008; Galerija Photon Ljubljana

Izraz noosfera se nanaša na »sfero človeških misli«. »Inteligentna prevleka« okrog sveta, ki zajema vse intelektualne procese. Gyula Fodor ne sledi teološkim referencam tega izraza niti tistega, ki pelje k virtualni realnosti. Ustvariti skuša novo umetniško aluzijo za noosfero. To je evforija, ki spodbuja življenje in je značilna za »svobodo priseljenca« ter opraviči bolečino, ki ostaja zaradi izgube. Prihaja do delne zamenjave prebivalstva brez zasedbe ozemlja. Današnja diaspora ljudi, ki živijo v izgnanstvu, se razlikuje od tradicionalne, saj je predmet mnogovrstnih, transnacionalnih in »rizomatičnih« procesov mreženja – na kratko, globalizacije. Tako je ustvarjena nova kategorija »ljudi sveta«, ki ne priznavajo nacionalnih meja. Če obkrožimo Zemljo, lahko vidimo sloj duha časa, ki utripa kot utripa v panju, preden čebele začnejo rojiti. Ta sprememba v družbi zahteva nove načine dojemanja, nove pristope in poglede na razlage besedne zveze »naš svet«. Potrebujemo mnogovrsten vidik »priseljenčevega pogleda«. Izkušnja izgnanstva je prostorska kapsula, iz katere lahko začnem fotografirati. Iz te perspektive poskušam s svojim fotografskim aparatom zajeti novo vesolje, tj. »izmišljeno vesolje«, na novo odkrito in sestavljeno iz najdenih fotografskih objektov.
Dorothee Frank