Lee Miller – ‘Legendarna Lee Miller’

Lee Miller: Selfportrait in headband,1932

22. november 2010 – 9. januar 2011

Galerija Jakopič – Muzeji in galerije mesta Ljubljana


Lee Miller (1907-1977) je fotografinja, ki je zaznamovala svet umetniške, modne in vojne reportažne fotografije 20. stoletja. Sprva muza in sodelavka Man Raya in kasneje samostojna fotografinja je na različnih koncih sveta ustvarila prek 40.000 fotografskih del. Z možem Rolandom Penrosom sta gojila močne umetniške in prijateljske vezi z najpomembnejšimi umetniki 20. stoletja, kot so Pablo Picasso, Juan Miró, Man Ray, Antoni Tàpies, Max Ernst ter Paul Eluard. Retrospektivna razstava Legendarna Lee Miller predstavlja kronološki prerez njenega opusa 96 fotografij iz vseh obdobij njenega ustvarjanja.

Fotografinja Lee Miller (1907–1977), rojena v mestu Poughkeepsie v ameriški zvezni državi New York, je začela svojo fotografsko kariero kot vrhunski model za ameriški modni reviji Vogue in Vanity Fair. Leta 1929 je postala ljubimka, učenka in sodelavka nadrealističnega fotografa Mana Raya v Parizu. Skupaj ju lahko danes štejemo za izumitelja fotografske tehnike solarizacije in Man Rayevega nadrealističnega koncepta t.i. “najdenega predmeta” (objet trouvé), značilnega za njegovo umetnost, ki je tudi za Lee Miller postal ključni nadrealistični moment v obliki t.i. “najdene podobe” (image trouvé). Podobe, izdvojene iz vsakdanjega življenja, nastopijo kot misteriozni, pogosto celo abstraktni momenti, ukradeni iz časa in prostora.
Potem ko je Raya zapustila, je vzpostavila lasten studio v Parizu in New Yorku. Fotografije Lee Miller so si izborile ključno mesto v zgodovini umetnosti. Njene nadrealistične podobe tako nastopajo enakovredno posnetkom embalaž vrhunskih modnih dodatkov, portretov in izjemnih vojnih reportažnih fotografij. Te je  posnela kot vojna fotoreporterka, ko je potovala z ameriško vojsko po bojiščih druge svetovne vojne – med njimi so pretresljivi posnetki zračnih napadov na London in prizori osvoboditve Pariza.

Z možem Rolandom Penrosom (1900–1984), nadrealističnim umetnikom, znanim predvsem kot biografom Pabla Picassa, Joana Mirója, Mana Raya, Antonija Tàpiesa in prijatelja Maxa Ernsta ter Paula Eluarda, sta gojila močne umetniške in prijateljske vezi z nekaterimi najpomembnejšimi umetniki 20. stoletja. Prijateljstvo med Lee Miller in Pablom Picassom se je začelo v času očarljivih poletnih počitnic na Azurni obali leta 1937 in trajalo vse do Picassove smrti leta 1973. Picasso je naslikal šest portretov Lee Miller, ona ga je fotografirala več kot tisočkrat.

Legendarna Lee Miller, retrospektivna razstava umetnice, ki globoko v sebi pooseblja nemir izgubljene generacije in je ustvarila obsežen opus preko 40.000 fotografskih del, predstavlja izbor njenih 96 fotografij, ki prinašajo prerez poglavij njenega umetniškega razvoja. Kronološko si sledijo skozi obdobja njenega delovanja v New Yorku, Parizu, v Egiptu, na prizoriščih druge svetovne vojne, v mestih na Azurni obali in nenazadnje na njenem domu Farley Farm v Vzhodnem Sussexu, kjer je preživela poslednja in malce manj nemirna leta svojega življenja. Farley Farm je danes sedež Lee Miller Archive, ki hrani in proučuje njeno zapuščino, vodi ga pa njen sin Antony Penrose.

Razstavo, ki je doslej povsod, kjer je bila predstavljena, požela izjemen uspeh, spremlja tudi projekcija dokumentarnega filma The Lives of Lee Miller.

Marija Skočir

Lee Miller: Self Portrait in Headband, 1932 (© Lee Miller Archives)

from November 22, 2010 until January 9, 2011

Jakopič Gallery – Museum and Galleries of Ljubljana


A photographer Lee Miller (1907-1977) began her career as a muse and a collaborator of the Surrealist photographer Man Ray in Paris. Her photographs have earned her a key place in the history of art; her surrealist images along with her pack shots, portraits and extraordinary WWII combat photographs, which she took as the war correspondent during the Second World War. Together with her husband Roland Penrose they were developing strong artistic and friendly contacts with many important artists of 20th Century. Legendary Lee Miller, the retrospective exhibition of 96 Lee’s original photographs presents the chronological overview of her artistic development.

The photographer Lee Miller (1907-1977), born Poughkeepsie, New York, began her photographic career as a top fashion model for the American Vogue and Vanity Fair. In 1929 she became the lover, pupil and collaborator of the Surrealist artist Man Ray in Paris. Together they invented the famous photographic solarisation technique and Man’s Surrealistic concept of the objet trouvé, significant to his art, became the key surrealist element in Lee’s photographs as the so called image trouvé. Images, snipped out of everyday life appear as mysterious, often abstract moments, stolen from time and space.

She left Man Ray later on and started running her own studio in Paris and New York. Her photographs have earned her a key place in the history of art; surrealist images along with her pack shots, portraits and extraordinary WWII combat photographs taken while she was a war correspondent travelling with the American Army during the Second World War, in particular the poignant images of the London Blitz and the liberation of Paris.

With her husband Roland Penrose (1900-1984) a Surrealist artist, known to many as friend and biographer of Pablo Picasso, Joan Miró, Man Ray, Antoni Tàpies and close friend of Max Ernst and Paul Eluard, she developed strong artistic and friendly contacts with many important artists of 20th Century. The friendship between Lee Miller and Picasso began during an enchanted summer holiday they shared in the Côte d’Azur in 1937 and lasted until Picasso’s death in 1973. Picasso painted 6 portraits of Lee Miller and she photographed him more than 1,000 times.

The retrospective exhibition Legendary Lee Miller consists of 96 photographs, taken by Lee Miller and chosen from the rich opus of 40,000 photographs she took during various periods of her artistic development. She was active in New York, Paris, Egypt, on the stages of Second World War, in towns of Côte d’Azur and finally at home, Farley Farm in East Sussex where she enjoyed the last, calmer years of her life. The Farley Farm nowadays houses the Lee Miller Archive, which is dedicated to conserving and publishing the work of Lee Miller. It is run by her son, Antony Penrose.

The exhibition, which caused unprecedented public interest everywhere it travelled to is accompanied with the documentary film entitled ‘The Lives of Lee Miller’.

Marija Skočir