Dogodki Events

MOJE LJUBEZENSKO PISMO PLANETUMY LOVE LETTER TO THE PLANET

Sebastião Salgado, Pripadniki ljudstva Waura z območja zgornjega toka reke Xingu v brazilski zvezni državi Mato Grosso ribarijo v jezeru Piulaga nedaleč stran od domače vasi. Vzdolž zgornjega toka reke Xingu živi etnično raznoliko prebivalstvo / In the Upper Xingu region of Brazil’s Mato Grosso state, a group of Waura fish in the Piulaga Lake near their village. The Upper Xingu Basin is home to an ethnically diverse population. Brazilija / Brazil, 2005. ©Sebastião Salgado. Amazonas Images

Sebastião Salgado, Pripadniki ljudstva Waura z območja zgornjega toka reke Xingu v brazilski zvezni državi Mato Grosso ribarijo v jezeru Piulaga nedaleč stran od domače vasi. Vzdolž zgornjega toka reke Xingu živi etnično raznoliko prebivalstvo / In the Upper Xingu region of Brazil’s Mato Grosso state, a group of Waura fish in the Piulaga Lake near their village. The Upper Xingu Basin is home to an ethnically diverse population. Brazilija / Brazil, 2005. ©Sebastião Salgado. Amazonas Images

Program v sklopu razstave Geneza Sebastiãa Salgada

Sol zemlje (2014), predvajanje dokumentarnega filma
1. junija ob 21. uri, park Tivoli
*nato vsak torek ob 12. uri in vsako soboto ob 19. Uri v konferenčni dvorani Mestnega muzeja Ljubljana: predvajanje dokumentarnega filma Sol zemlje (2014)

Deček in svet (2013), predvajanje animiranega filma
5. junija ob 11. uri, konferenčna dvorana, Mestni muzej Ljubljana
*ponovitve 3. julija in 7. avgusta ob 11. uri

Predavanje. Anton Komat: Lokalna ekonomija kot izhod iz globalne krize
6. junija ob 18. uri, konferenčna dvorana, Mestni muzej Ljubljana

Predavanje. dr. Mojca Terčelj: Čigav je ta planet? Življenje staroselskega prebivalstva v Latinski Ameriki danes
7. junija ob 18. uri, konferenčna dvorana, Mestni muzej Ljubljana

Fotografska delavnica: Izzivi fotografiranja v naravi
10. in 11. junija, Galerija Jakopič, Mestni muzej Ljubljana, Park Tivoli, Barje

Okrogla miza: Specialna fotografija
14. junija ob 18. uri, konferenčna dvorana, Mestni muzej Ljubljana

A programme within the frame of the Genesis show by Sebastião Salgado

 

The Salt of the Earth (2014), screening of the award-winning documentary
1 June, 9pm, Tivoli Park
*thereafter every Tuesday at 12pm and every Saturday at 7pm in the Conference Hall of the City Museum of Ljubljana

The Boy and the World (2013), screening of the animated film 5 June, 11am, Conference Hall, City Museum, Ljubljana
*reprises on 3 July and 7 August at 11am

Lecture. Anton Komat: Local Economy as a Way to End the Global Crisis
6 June, 6pm, Conference Hall, City Museum, Ljubljana

Lecture. Dr. Mojca Terčelj: Whose Is This Planet? Life of Indigenous Population in Latin America Today
7 June, 6pm, Conference Hall, City Museum, Ljubljana

Photo Workshop: The Challenge of Photographing in the Nature
10 and 11 June, Jakopič Gallery, City Museum Ljubljana, Tivoli Park, Barje

Round Table: Specialised Photography
14 June, 6pm, Conference Hall, City Museum, Ljubljana