Galerija dogodkovGallery of events


SOBOTA, 4. JUNIJ 2016 SATURDAY, 4 JUNE 2016

Otvoritev razstave Arven Šakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik – Dvojice

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1029212157132614.1073741896.224568250930346&type=3

(foto: Jurij Kodrun)

 

Predavanje Julie Martin – Znanstvena metoda identifikacije in datacije fotografij Jeana Cocteauja in delovanje inštituta Experiments in Art and Technology iz New Yorka

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1028739780513185.1073741891.224568250930346&type=3

(foto: Lana Bregar)

 

Okrogla miza: Na margini. Regionalni fotografski festivali

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1028740750513088.1073741892.224568250930346&type=3

(foto: Lana Bregar)

 

Večerne projekcije in podelitev nagrad

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1028743027179527.1073741893.224568250930346&type=3

(foto: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

Opening of the exhibition, entitled Doubles by Arven Sakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1029212157132614.1073741896.224568250930346&type=3

(photo: Jurij Kodrun)

 

Lecture by Julie Martin: Scientific Method of Identification and Datation of Jean Cocteau’s photographs and the history of the Experiments in Art and Technology Institute

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1028739780513185.1073741891.224568250930346&type=3

(photo: Lana Bregar)

 

Panel discussion: At the Margins. Regional Photo Festivals

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1028740750513088.1073741892.224568250930346&type=3

(photo: Lana Bregar)

 

Evening projections and awards ceremony

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1028743027179527.1073741893.224568250930346&type=3

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)