Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

SOBOTA, 4. JUNIJ 2016 SATURDAY, 4 JUNE 2016

 
 

[lang_si]

Otvoritev razstave Arven Šakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik – Dvojice

(foto: Jurij Kodrun)

 

Predavanje Julie Martin – Znanstvena metoda identifikacije in datacije fotografij Jeana Cocteauja in delovanje inštituta Experiments in Art and Technology iz New Yorka

(foto: Lana Bregar)

 

Okrogla miza: Na margini. Regionalni fotografski festivali

(foto: Lana Bregar)

 

Večerne projekcije in podelitev nagrad

(foto: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Opening of the exhibition, entitled Doubles by Arven Sakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik

(photo: Jurij Kodrun)

 

Lecture by Julie Martin: Scientific Method of Identification and Datation of Jean Cocteau’s photographs and the history of the Experiments in Art and Technology Institute

(photo: Lana Bregar)

 

Panel discussion: At the Margins. Regional Photo Festivals

(photo: Lana Bregar)

 

Evening projections and awards ceremony

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)