Galerija dogodkovGallery of events


SOBOTA, 4. JUNIJ 2016 SATURDAY, 4 JUNE 2016

[lang_si]

Otvoritev razstave Arven Šakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik – Dvojice

(foto: Jurij Kodrun)

 

Predavanje Julie Martin – Znanstvena metoda identifikacije in datacije fotografij Jeana Cocteauja in delovanje inštituta Experiments in Art and Technology iz New Yorka

(foto: Lana Bregar)

 

Okrogla miza: Na margini. Regionalni fotografski festivali

(foto: Lana Bregar)

 

Večerne projekcije in podelitev nagrad

(foto: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Opening of the exhibition, entitled Doubles by Arven Sakti Kralj Szomi & Noemi Veberič Levovnik

(photo: Jurij Kodrun)

 

Lecture by Julie Martin: Scientific Method of Identification and Datation of Jean Cocteau’s photographs and the history of the Experiments in Art and Technology Institute

(photo: Lana Bregar)

 

Panel discussion: At the Margins. Regional Photo Festivals

(photo: Lana Bregar)

 

Evening projections and awards ceremony

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)