Sestanek

The exhibition is CANCELED. Razstava je ODPOVEDANA.

It was not until the third meeting that somebody, to the approval of all three, proposed the title of our project. At that time it was not yet clear if the technological solution to our mutual problem of tripartite visualization is within the scope of our technical knowledge. I insisted on scaling the project down to meet the practical limitations imposed on by both time and space. The conclusion was reached in reciprocal fashion, each proposing, commenting, agreeing and disagreeing. The meeting was complete success. As I remember that was not the case with the first meeting when I was met with inquisitorial looks and suspicious glances amidst the serene and tranquil atmosphere of one of the Ljubljana’s old meeting places. Back then the agreement seemed at least a long way away if not unattainable.
Jan Babnik

Nadav Sagir, Peter Rauch, Jan Babnik

Dogovorjeno je bilo, da se na naslednjem sestanku pomenimo o osnovnih pojmovno vizualnih podmenah našega projekta, čeprav je Peter, če se ne motim, izrazil neomajno stališče, da je potrebno dati prednost času in prostoru, omenjal je tudi zahtevno postavitev in predlagal vsaj še tri sestanke. Srečanja, ki so sledila so se od prvega razlikovala predvsem v svoji neformalnosti, kakor, da ne bi jaz vztrajal na stališču, da je sestankovanje smiselno le če se ga jemlje resno. Kljub mojemu zagovarjanju avtorske izpovednosti in pesniške globine naše vizualizacije sem naletel na zid pragmatizma in poudarjanje medijske odmevnosti, oglaševalske strategije. Ne vem več kdo, je celo potihem zamomljal nekaj o moji popolni neobčutljivosti, morda celo nedovzetnosti za sodobne umetniške prakse. Na naslednjem sestanku sem še bolj vztrajal pri triumfu umetniškega duha nad vsakokratnimi -izmi, se zapletel v besedni spopad okoli pravilnega pojmovanja sodobne fotografije in, priznam, v nasprotju z duhom plodne debate, sem nekajkrat celo povzdignil glas. Ne spomnim se, da bi kdo udaril po mizi.
Jan Babnik

Nadav Sagir, Peter Rauch, Jan Babnik