Jelena Vivoda – Urbano-ruralno–umetno-naravno–hitro-počasno

14.10. – 03.11. 2008; KUD France Prešeren

The exhibition „Urban-rural-artificial-natural-fast–slow“ consists of 16 photographic diptychs; one image shows nature and its different visual manifestations, and the other urban objects made by the human hand. Images have similar compositions and conditions of shooting, which emphasizes the similarities and differences between them. These images, made during 2006, will open a discussion about differences and similarities, fast changes and the way of life. After the opening of the exhibition a discussion will start on the subject of urban vs. natural. During this discussion a group will be formed to work on the same concept. Their assignment will be to photograph Ljubljana, to find the motifs in the city and suburbs that can be compared in a similar way. The group and author will be in constant touch and will lead each other through communication. The work of this group will conclude with their exhibition and a discussion on gained experience.

Razstavni projekt Urbano-ruralno–umetno-naravno–hitro-počasno je sestavljen iz več delov. Samostojna razstava Urbano-naravno je sestavljena iz 16 fotografskih diptihov, med katerimi ena stran prikazuje naravo in njene raznorodne vizualne manifestacije, druga pa se potaplja v svet urbanih objektov, ki so nastali kot produkt človeških rok. Fotografije imajo podobne kompozicijske zakonitosti, nastale pa so pod približno enakimi pogoji, s čemer naj bi bila naglašena njihova medsebojna podobnost kakor tudi nepremostljive razlike. Podobe, ki se sprašujejo o razlikah in podobnostih, hitrih spremembah in življenjskem slogu, so nastale tekom leta 2006. Po odprtju razstave se začenja razprava za zainteresirano javnost na tematiko mestno vs. vaško. Razprava bo končana z vzpostavitvijo skupine posameznikov, ki bodo v nekem določene času delali na tem projektu. Naloga novoustanovljene skupine bo fotografiranje Ljubljane in najti motive v mestu in njegovi okolici, ki jih je mogoče na podoben način vzporejati. Avtorica bo s to delovno skupino nenehno v kontaktu in skozi pogoste diskusije se bodo medsebojno vodili v iskanju primernih motivov na temo urbano-ruralno. Delo skupine bo zaključeno z razstavo del udeležencev in razpravo o njihovih pridobljenih izkušnjah.